Mejla

Zina Al-Dewany

I Sverige kastas barn ut på gatan

Pandemin har slagit mot de fattigaste

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Ökad ohälsa bland barn och unga.
Ökad ohälsa bland barn och unga.

Kronofogden larmade redan i början av året - fler barnfamiljer vräks i pandemins spår. Fler barn har kastats ut från sina hem i år än någonsin under de senaste sex åren. Orsaken tycks vara de ekonomiska konsekvenserna av pandemin, som drabbat redan fattiga familjer värst. Samtidigt larmar nu UNICEF om att barn och ungas psykiska hälsa försämrats, troligen även det som konsekvens av ökad fattigdom bland redan utsatta familjer. Inte konstigt att du mår dåligt om du vet att du och dina föräldrar riskerar vräkning. Men varför är det så många som vräks just i år?

Det har skett en ökning av barn som vräks sedan 2018, och det gäller framförallt hushåll inom de lägsta inkomstklasserna, ensamstående föräldrar och familjer med små ekonomiska marginaler. Under pandemin har effekterna förstärkts, och de som inte kunnat jobba hemifrån har därmed riskerat att förlora både jobb och inkomster. Så analyserade Kronofogdens analytiker Davor Vuelta läget i Sveriges Radio tidigare under hösten.

Obetalda hyresskulder är den vanligaste orsaken till att barnfamiljer vräks. Enligt Kronofogden försökte många hyresvärdar komma överens med boende om tillfälliga lösningar i början av pandemin, men krisen har dragit ut på tiden och hyresvärdarna ger inte uppskov och sänkta hyror i samma utsträckning längre. De allra flesta, tre av fyra vräkningar, gäller barn till ensamstående föräldrar. Ett nyligen uppmärksammat fall handlar om 15-åringen Dan Michael.

När hans mor gick bort bodde han ensam kvar i lägenheten som han levt i sedan han var tre år. Hans far, som annars bor i en husvagn på en camping flyttade in. Men bostadsbolaget menade att de inte kunde överlåta kontraktet - varken till Dan Michael eller till hans far. Detta motiverades med att Dan Michael är minderårig och fadern inte stått på kontraktet tidigare. Svaret blev alltså vräkning.
Det är bara ett exempel i raden på barn som hamnar i kläm, och utvecklingen är oroande.

I dag har samtliga partier lagt sin budget. Men inte någonstans toppar den mest oroande nyheten deras satsningar: vräkningar av barn. Trots att det borde vara högst upp på dagordningen för samtliga riksdagspartier. För vad kan vara ett sämre tecken på utvecklingen i ett land än att barn blir hemlösa?

Publisert:

LÄS VIDARE

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.