Mejla

Daniel Swedin

Staten rear ut folks löner

Publicerad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Bortåt 200 000 anställda svenskar får hela eller stora delar av sin lön betald av staten.

Det kan tidningen Arbetet berätta i sitt nya nummer.

Instegsjobb, särskilt anställningsstöd, nystartsjobb, trygghetsanställning, utvecklingsanställning, offentligt skyddat arbete och lönebidrag. Det är exempel på olika sorters arbeten där staten helt eller delvis betalar hela arbetsgivarens lönekostnader - om de anställer långtidsarbetslösa eller personer med funktionsnedsättningar.

I fjol kostade stödet till arbetsgivarna över 20 miljarder kronor - en tredjedel av Arbetsförmedlingens budget - och hälften av de subventionerade jobben finns i tio yrken. Det handlar, bland annat, om köks- och restaurangbiträden, vaktmästare, städare, administrativa assistenter och bilservicearbetare.

Det är förstås bra att arbetsmarknadspolitiken ger träffsäkra möjligheter att ge bidrag till lönen för den som har extra svårt att få ett jobb.

Men att bidragsjobben blir allt fler är inte helt oproblematiskt.

Att över var tionde person i hotell- och restaurangbranschen är anställd med någon sorts bidrag och att arbetslösheten där fortfarande ligger kvar på över tio procent är en signal om att det inte fungerar.

I vissa fal - till exempel när det gäller färdtjänst och lokalvård - subventionerar staten företag som deltar i offentliga upphandlingar. Statens bidrag leder alltså till företag kan vinna upphandlingar genom att dumpa sina priser.

I andra fall kan bidragsjobben leda till att hela verksamheter byggs upp med subventionerad arbetskraft eller att ordinarie personal byts ut till folk vars lön staten betalar. Varför betala fullpris när man kan få rea?

Enligt Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, Ifau, tränger 63 procent av nystartsjobben undan andra jobb. Alltså: Om 100 personer anställs på nystartsjobb så förlorar 63 andra jobbet.

Om en politik för att hjälpa människor in på arbetsmarknaden ska fungera och ha förtroende så måste politiken ta itu med bidragsjobben nu.

En aktiv arbetsmarknadspolitik - med stöd till individer och som leder till jobb - kräver också aktiva insatser för att komma till rätta med utträngningseffekter, snedvriden konkurrens, lönedumpning och oseriösa arbetsgivare som berikar sig på skattemedel.

avDaniel Swedin

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM