ÅSIKT

Åldersprövningarna kan vara en riktig rättsskandal

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: AB

avDaniel Swedin

LEDARE

Barn som söker asyl behandlas efter andra regler och har andra rättigheter än vuxna. Det förutsätter att det finns en gräns mellan vuxen och barn. Den svenska lagen drar den gränsen vid 18 år. Har vi regelverk som gör sådana skillnader måste vi ha metoder för att upprätthålla den skillnaden, på ett rättssäkert sätt.

Rättsosäkert

Nu pekar mycket på att metoden vi valt i Sverige - röntgenundersökningar av visdomständer och magnetkameraundersökningar av knäleder på asylsökande i Rättsmedicinalverkets regi - inte är särskilt rättssäker. Detta har Svenska Dagbladet åskådliggjort i en lång rad artiklar. I går kunde tidningen berätta att två professorer i statistik helt dömer ut de beräkningar som varit centrala för metodvalet.

– De har beräknat sannolikheten för att en person som enligt knäanalysen har klassats som vuxen faktiskt är ett barn. Det är inte samma sak som att missta ett barn för en vuxen, säger Johan Bring som forskat på statistik inom juridisk bevisvärdering.

Han ser fler fel i Socialstyrelsens rapport är fler, och risken är uppenbar att 17-åringar löper en stor risk att felklassas som vuxna. Det betyder att de kan utvisas till ett Afghanistan i sönderfall.

Den tyske forskaren Andreas Schmeling, en av världens främsta experter på åldersbedömningar, har tidigare visat att en majoritet av flickorna och nästan var femte pojke under 18 år som genomgått medicinsk åldersbedömning i Sverige och som är strax under 18 år kan vara felbedömda.

Politiskt färgat

Till detta kan läggas att regeringen redan i april 2016 varnades av rättsodontologen Håkan Mörnstad för att metoden som i dag används är undermålig. I ett brev till justitieminister Morgan Johansson (S) kallade Mörnstad och fyra kollegor införandet av åldersprövning styrt ”av en på förhand bestämd metodinriktning och politiskt färgad viljeinriktning.”

I februari 2016 krävde statsminister Stefan Löfven att Migrationsverket ska öka antalet åldersbedömningar, och i mars 2017 började Rättsmedicinalverket leverera.

Var det början på en rättsskandal? Mycket tyder på det. Det är på tiden att regeringen reder ut frågan om åldersbedömningarnas vetenskaplighet på allvar.