ÅSIKT

Generalen som söker sitt krig

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

6 februari 2003. Utrikesminister Powells krampaktiga försök i går att finna bärande argument för att inleda krig mot Irak kastar långa skuggor bakåt i den amerikanska historien. Till år 1964 närmare bestämt. Då påstod den dåvarande amerikanske presidenten att han hade bevis på att vietnamesiska styrkor angripit USA:s flotta i Tonkin-bukten.

USA:s kongress, liksom stora delar av västvärlden, godkände okritiskt påståendet. Vietnam-kriget, med miljontals offer och för oöverskådliga tider förgiftad miljö, inleddes.

Tonkin-attacken hade aldrig ägt rum. Kriget byggde på en lögnaktig förutsättning.

Colin Powell lade vikt vid att binda Saddam-diktaturen till terroristnätet al-Qaida. Skälet är enkelt. Ett sådant samband skulle kunna rättfärdiga krig med hjälp av den stadga om självförsvar som finns inskriven i internationell rätt och som FN godkänner.

Klen argumentering

Powells argumentering var dock klen. Principiellt är avståndet mellan bin Ladin och Saddam oerhört. Den ene en fundamentalist som drömmer om kalifatets återupprättande. Den andre en sekulär diktator. Ett slags gemensamt hat mot USA kan rimligen inte räcka till gemensam militär- och terrorverksamhet.

Den brittiska underrättelsetjänsten har följaktligen tydligt tagit avstånd från tesen om samarbete mellan Irak och terroristnätverket.

Powell försökte förkroppsliga al- Qaidas Irak-förankring med hjälp av Abu Musab al-Zarqawi, som en gång genomgick en benoperation i Irak under kriget i Afghanistan.

Innehav måste tas på allvar

Den därefter enbente mannen förekommer ständigt i historier som amerikanska och brittiska spindoktorer försöker placera i medierna. al-Zarqawi finns inte ens på CIA:s lista över de mest eftersökta terroristerna.

al-Qaida-spåret påminner om lögnerna som ledde till Vietnam-kriget.

Powell insisterade också på att Irak är på väg mot ett kärnvapenprogram, trots att såväl IAEA som CIA och vapeninspektörerna visat på motsatsen.

Powell fördömde med all rätt Saddam-regimens ohyggligheter och barbari.

Förbluffande bara att USA så länge samarbetade med honom och att försvarsminister Rumsfeld ville göra affärer också sedan Saddam gasat många tusen kurder.

Powells argument om Iraks innehav av biologiska och kemiska stridsmedel måste tas på stort allvar, liksom hans kritik av Iraks försök att manipulera vapeninspektörerna.

Fredliga försök

Detta är dock inte skäl nog att inleda krig. Effekterna av ett högteknologiskt, skoningslöst krig står inte i någon rimlig proportion till det hot Irak utgör. Krigets följdverkningar – ökad terrorism, väldiga flyktingströmmar, långvarig ockupation och kanske tiotusentals dödade – talar starkt för diplomatiska och fredliga försök att lösa krisen.

Dagordningen måste vara given: vapeninspektörernas arbete ska, som också Frankrikes utrikesminister påpekade, fortsätta för överblickbar framtid.

OS