ÅSIKT

Tidningar har mörkat om invandringen

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: Urban Andersson
De stora svenska tidningarnas ledarsidor skriver i endast tre procent av fallen ”dominerande positivt” om invandring, enligt ny forskning.
LEDARE

4 juni 2016

Vad får man säga och inte säga i det här landet egentligen?

Vilka uppfattningar är legitima att uttrycka och vilka får aldrig utrymme?

I en nyutkommen studie framgår att det finns en åsikt som varit i stort sett totalt mörkad och tystad på de stora tidningarnas ledarsidor de senaste åren. Denna ytterst kontroversiella hållning är att det faktiskt kan finnas något positivt med invandring.

Tydligt resultat

I veckan kom den nya forskningsantologin ”Medierna och migrationen”. I ett av kapitlen har tre medieforskare gått igenom hur landets fyra största ledarsidor har skrivit om invandring från valåret 2010 fram till förra sommaren.

Det vill säga innan flyktingkatastrofen i Syrien och Irak nådde Sverige med full kraft.

Resultatet är extremt tydligt. 17 procent av artiklarna har varit dominerande negativa. Tre procent har varit dominerande positiva. Resten av texterna har varit ”balanserade” som forskarna uttrycker saken.

Var tredje negativ

Sammanfattningsvis har opinionsjournalistiken med mycket stark och hela tiden ökande slagsida skildrat invandring som något farligt, destruktivt och riskabelt.

Mest slående är tendensen på Svenska Dagbladets ledarredaktion. Där har hela 30 procent av texterna varit negativa. Men även Expressen och Dagens Nyheter har i text efter text valt att skildra invandring som ett problem – och i ytterst få texter lyft fram positiva aspekter av densamma.

Den enda stora ledarsidan som inte skildrat invandring kraftigt negativt är denna. Vår rapportering har varit balanserad. Denna hållning har kritiserats hårt av dem som bara förmår att se problem.

För en tid sedan utkom boken ”Utan invandring stannar Sverige” av medieprofessorn Jesper Strömbäck. Boken är en forskningsöversikt av hur migration påverkat och påverkar vårt samhälle.

Kortfattat kan man säga att Sveriges relativa öppenhet mot omvärlden är en viktig förklaring till vårt lands välstånd, stora konkurrenskraft och ekonomiska framgångar.

Splittrar debatten

Nej, det betyder inte att det inte finns kostnader eller problem förknippade med exempelvis dåligt fungerande integration eller höstens flyktingkatastrof.

Men det betyder att en opinionsjournalistik som monomant och med tilltagande besatthet beskriver invandring enbart som ett hot landar väldigt fel. Det är en förfalskning av verkligheten som splittrar och polariserar både landet och debatten.

avKarin Pettersson

ARTIKELN HANDLAR OM