ÅSIKT

Heja Italien

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: Nedräkningen för Berlusconi har börjat
LEDARE

Nyligen påmindes Italien om att högerauktoritäre Silvio Berlusconi styrt landet längre än någon annan i modern tid. Efter högtidsdagen tycks nedräkningen ha inletts för mediemiljardären.

Hans parti, Heja Italien, förlorade stort vid valen till EU-parlamentet. Strax efteråt sopades Berlusconis parti bort från makten i rader av viktiga städer, bland annat Mi-

lano där regeringschefen en gång i tiden och med djupt tvivelaktiga metoder började bygga sin förmögenhet och makt. Den något bräckliga centervänsteralliansen dominerar numera flera regioner och städer.

Partierna oense om ekonomin

Sedan några år tillbaka saknar Italien tillväxt, den har rentav stundtals varit negativ. Regeringspartierna är oense om den ekonomiska politiken. Berlusconi lovar skattesänkningar, hans regeringskolleger föredrar utgiftsökningar. Den usla ekonomin har gjort Italien oförmöget att klara EMU-systemets konvergenskrav. Berlusconi, som snott åt sig den vakanta finansministerposten, kunde dock ”köpa sig” syndaförlåtelse av EU-kommissionen.

Alliansen ställer ultimatum

Berlusconis partipolitiska allians, som groteskt nog kallas ”frihetens hus”, börjar vackla och slitas sönder av motsättningar. Det kristdemokratiska UDC och Nationella alliansen har ställt ultimatum: Regeringen måste ombildas och en ny finansminister utses före 16 juli, annars upphör stödet till regeringen. Separatisterna i Lega Nord hotar också lämna regeringen, nämligen om den inte inför en avancerad federalism. Nationella alliansen, sprungen ur fascistpartiet, vill däremot ersätta federalism med hårdför nationalism.

”Berlusconi är slut”, säger 94-årige Vit-torio Foa, som en gång satt i Mussolinis fängelse och sedan blev en av landets ledande politiska filosofer och politiskt fackliga ledare.

Det vore en stor framgång för demokratin i såväl Italien som Europa.

OS