ÅSIKT

Solidariteten behövs mer än någonsin

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: En arbetare gör rent ett plakat för Word Social Forum, som inleds i dag i den brasilianska staden Porto Alegre.
LEDARE

World Social Forum, WSF, arrangerades för första gången för fyra år sedan. Det var tänkt som en motvikt till World Economic Forum, en nyliberal festival som varje år lockar den ekonomiska och politiska eliten till Davos.

Idén fick snabbt gehör bland världens sociala rörelser. Vid förra årets forum i Bombay samlades över 100Ì´1;000 människor från 130 länder. Alla var där: fackförbund, politiska partier, löst sammansatta proteströrelser, organisationer för jordlösa bönder och kastlösa indier.

Med tiden har den politiska kraften i dessa rörelser blivit så stark att den påverkat dagordningen även i Davos. Vid årets möte i den schweiziska skidorten ska deltagarna bland annat diskutera den globala hälsokrisen.

Därför är det lite märkligt att det femte sociala forumet, som invigs i Porto Alegre i Brasilien i dag, har föregåtts av tystnad i svenska massmedier. Det kan ju knappast bero på att rörelsen segrat ihjäl sig; de flesta frågor återstår att lösa.

I sin nyligen publicerade rapport om FN:s millenniemål konstaterade professor Jeffrey Sachs att den totala fattigdomen i världen minskat, men att över en miljard människor fortfarande lever på mindre än en dollar om dagen. Glappet mellan rika och fattiga har ökat, även inom de rika länderna.

Dessutom håller den politiska dagordningen åter på att ändras. I USA hade George W Bush knappt hunnit installera sig för fyra år till förrän han utsåg den neokonservativa Anne Veneman till chef för FN-organet Unicef, som bland annat arbetar med fattigdom bland barn. Och inom kort ska Världsbanken byta ledning. Under den nuvarande chefen Jim Wolfensohn har banken lämnat sin ensidiga avregleringspolitik och satsat mer på utbildning och kapacitetsuppbyggnad i tredje världen. Om Bush håller fast vid sin neokonservativa agenda riskerar det arbetet att omintetgöras.

Sammantaget står den globala solidaritetsrörelsen inför en ny utmaning, skrev ekonomen och aktivisten Susan George nyligen i The Guardian. ”Vi behöver inte fler rituella föreställningar eller påminnelser om att vi är för vissa saker (social rättvisa, mänskliga rättigheter, demokrati, ekologism) och mot andra (krig, fattigdom, rasism, global uppvärmning). Jag kan inte föreställa mig att några av makthavarna i Davos börjar darra inför sådana ceremoniella aktiviteter.”

I stället vill hon se större aktivitet på områden där det går att vinna konkreta politiska segrar. Förslag finns: en internationell skatt, ökat bistånd, skuldavskrivning för de fattigaste länderna, att rädda vård, skolor och vattenresurser undan privatisering.

Frågorna tillhör de avgörande för möjligheten att skapa en värld präglad av social rättvisa. Den globala solidaritetsrörelsen behövs. Nu mer än någonsin.

JB