ÅSIKT

Nu sviktar högerfronten för president Bush

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

I det amerikanska presidentvalet för två år sedan var ”moraliska värderingar” den viktigaste frågan. Med det menas konservativa åsikter om familj, sexualitet och Gud.

Det gav George W Bush segern. Men i kongressvalet om en månad får de gudfruktiga väljarna det svårare.

Kanske stannar de hemma och förbannar syndarna i presidentens parti. Den kristna högern utgör republikanernas starkaste bas. Den influerar inte bara partiets politik utan tillhandahåller också tusentals valarbetare. Den spelar samma roll som fackföreningsrörelsen gör för demokraterna.

Medan facket har blivit svagare, har den kristna högern blivit starkare under de senaste årtiondena. Rörelsen är framför allt emot homosexualitet, aborter och ogudaktighet.

Under nittiotalet ägnade sig den kristna högern åt en närmast sjuklig förföljelse av dåvarande presidenten Bill Clinton. När folket visade sig ändå stå vid den otrogne Clintons sida, blev många desillusionerade.

”Det finns ingen moralisk majoritet”, suckade en av dess företrädare och det föreföll som om den högerkristna koalitionen skulle krypa till korset och lämna politiken.

Men så sände Gud George W Bush.

Så uttrycker sig faktiskt ledare för denna fundamentalistiska rörelse. Och presidenten säger inte emot. Det var en kallelse från Gud som gjorde att han kandiderade i presidentvalet 2000. Ändå var tvivlarna många. Bush hade varit en drinkare och han hade kört rattfull. Dessutom profilerade han sig som en mittenpolitiker, en Reinfeldt, i sin första valrörelse. Han blev president, men med en halv miljon färre röster än sin medtävlare, demokraten Al Gore.

Republikanernas taktik blev att mobilisera de kristna kärntrupperna. Bush levererade den politik de ville ha. Och vid de följande valen fick han deras röster som tack.

För en rörelse som ser homosexualitet som en cancersvulst i samhället är det ingen privat angelägenhet när en av det republikanska partiets främsta företrädare, kongressmannen Mark Foley, visat alltför stort intresse för unga pojkar. Han var till och med partiets talman i kampen mot pedofili.

Inte blir det bättre av att partiets ledning i kongressen förefallit mer intresserad av att tysta ner saken än att skydda fler unga praktikanter från att drabbas.

Om skandalen bidrar till att republikanerna förlorar valet är dock osäkert. Demokraterna behöver göra ett mycket bra val för att erövra majoriteten i både representanthuset och senaten.

Viktigare på längre sikt är dock tecknen på att den högerkoalition som utgjort Bushs maktbas börjat falla samman. Flera intellektuella nykonservativa, till exempel Francis Fukuyama, tar nu avstånd från kriget i Irak, trots att de själva drev fram det.

Argumentet är inte att kriget var moraliskt fel eller stred mot folkrätten, utan helt enkelt ideologiskt feltänkt. Om man inte tror på en stark statsmakt, kan man inte heller förespråka ett införande av demokrati uppifrån, som i fallet Irak.

Om också de kristna kärnväljarna sviker, kan det vara början till slutet för den hårdföra höger som dominerat amerikansk politik under Bush.

Tommy Svensson