ÅSIKT

Välfärd är mer än vård och omsorg

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

Nu är det välfärdens tur. Välfärd går före värnskatt”, sa Fredrik Reinfeldt på den moderata partistämman i helgen.

Frågan är om han minns hur rätt han har. Värnskatten infördes under nittiotalskrisen just för att värna välfärden när ekonomin var i kris och statsfinanserna blödde.

Den nya parollen om ”välfärd före värnskatt” är moderaternas strategi för att vinna tillbaka de socialdemokratiska väljare som efter den hårda politiken med försämringar i a-kassa och sjukförsäkring flytt partiet.

Opinionssiffrorna rasar för Reinfeldt. Därför lovar statsministern att det nu är välfärdens tur.

På sina resor i välfärdslandet har Fredrik Reinfeldt funnit att Kommunals kvinnor som han träffat på sjukhus och äldreboenden är mest missnöjda med bristen på inflytande över det egna jobbet. De känner vanmakt inför rigida regelverk, stela organisationsstrukturer och beslut som fattas över deras huvud, har statsministern berättat.

–?Vi moderater kan enkelt hitta svaret på det: att se människan. Att människan står över systemen. Detta är vår tids frågor som ska lösas av vår tids parti, sa Reinfeldt triumfatoriskt i sitt tal på stämman.

Enkelt?

Välfärden handlar om lite mer än så. Det handlar om att kraven på sjukvård och äldreomsorg kommer att växa med medicinska framgångar och demografiska förändringar. Om kvalitet och tillgänglighet .

Men i välfärden ingår inte bara tjänsterna i skolan, vården och omsorgen. Dit hör också socialförsäkringarnas ersättningar och andra sociala bidrag, dem som moderaterna systematiskt skär ner och försämrar.

Att värna välfärden innebär också att värna socialförsäkringarna. Om det talar inte Fredrik Reinfeldt.

Moderaterna verkar vara ute efter att formulera ett nytt välfärds- och trygghetsbegrepp. Där ryms inte starka generella socialförsäkringar och hyggliga socialbidrag lika för alla.

I stället fokuseras på välfärdstjänsterna och kvaliteten i tjänsterna. Den ska utvecklas och garanteras av mer konkurrens från privata aktörer och genom användar- och kundkontroll. Det ska bli bättre kvalitet för den medelklass som kan betala lite extra. Men privata sjukförsäkringar och privat vård på privata sjukhus underminerar på sikt solidariteten och viljan att betala till den offentliga, gemensamt finansierade välfärd som är till för alla, lika för alla.

Det senaste exemplet vi sett är det privata barnsjukhuset Martina där bara barn som har en privat sjukförsäkring – eller de som kan betala för sig – tas emot.

De nya moderaternas retorik och praktik hänger inte ihop. Reinfeldt är bra på att analysera och formulera brister i samhället, som när han satte ”utanförskapet” på dagordningen i valet.

Det var bra. Nu vill han sätta strukturproblemen och kvaliteten i den offentliga vården i fokus. Det är också bra. Där finns stora problem. Då är det trist att de nya moderaterna bara är bra på analysen, lösningarna blir de gamla moderaternas.

ARTIKELN HANDLAR OM