ÅSIKT

Slaget om sjukvården pågår för fullt

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

Föräldrarna tvingas flytta hem till sin dotters familj på grund av att deras sjukvårdskostnader har gjort att de förlorat allt de ägde.

En mor berättar om hur hennes lilla dotter trots feberkramper nekades vård eftersom mammans sjukförsäkring inte gällde på det sjukhus de hade kommit in på.

Den medicinska experten på ett av de stora försäkringsbolagen fick nog och berättade offentligt om hur hon nekat människor vård i syfte att spara pengar åt bolaget.

Michael Moores nya film Sicko har haft premiär. Det är en svidande uppgörelse med det amerikanska sjukvårdssystemet. Den kommersiellt drivna sjukvården är både människoförnedrande och hälsovådlig. Läkare tvingas att ha fokus på hur mycket patienten kan betala istället för att satsa helhjärtat på att vårda och rädda liv.

- Jag skulle aldrig i livet kunna arbeta så, säger en läkare i Kanada där sjukvårdssystemet är som här i Sverige.

Trots att många amerikaner drivs från hus och hem på grund av de höga sjukvårdskostnaderna betalar samhället mer för vården än vad vi gör i vårt land. Sjukvården i USA kostar omkring 15 procent av BNP medan den kostar cirka 9 procent av BNP i Sverige.

Den kommersiellt drivna sjukvården ger alltså varken samhälleliga besparingar eller trygg vård för medborgarna.

I senaste numret av tidskriften Fokus beskrivs den halländska privatiseringsmodellen av primärvården som allena saliggörande.

Hägglund borde driva igenom Vårdval Halland i hela Sverige, uppmanar Martin Ådahl, politisk chefredaktör, socialministern.

Han målar privatiseringen av primärvården i rosenrött skimmer och betonar att det offentliga ska finansiera men det privata ska producera. Som om det vore oproblematiskt.

Det finns förstås bra privata vårdgivare som kompletterar och berikar den offentliga vården. Ändå är jag skeptisk till att fullt ut kommersialisera alla vårdcentraler. I Stockholms läns landsting syns segregationen tydligt.

Mer än hälften av de offentligt finansierade privatläkarna finns i de mest välbärgade innerstadsområdena. Det finns betydligt fler specialister norr om Slussen än söder om, trots att vårdbehoven är mycket större i den södra länshalvan.

Fri etableringsrätt för privata vårdgivare innebär att den som redan har får mer. I förlängningen innebär det en nedmontering av de husläkarmottagningar och vårdcentraler som finns i socialt utsatta områden med tunga vårdbehov.

Läkare och kvalificerad vårdpersonal söker sig till andra arbetsplatser i mer privilegierade områden. Resursstarka patienter söker sig också till bättre fungerande vårdgivare. Och så är den onda cirkeln igång.

Nätverket för gemensam välfärd har genomfört en enkätundersökning bland samtliga landsting. Efter att riksdagen i våras upphävde stopplagen planeras utförsäljning av vården på rätt många håll.

I minst fem landsting håller detta på att ske. I samtliga borgerligt styrda landsting vill man också bejaka så kallade gräddfiler, där patienter med privata sjukförsäkringar ska tillåtas gå före i vårdköerna på offentligt finansierade sjukhus.

Den som tror att filmen Sicko inte har något att säga oss i Sverige tror fel.

Slaget om sjukvården pågår för fullt runtom i landet.