ÅSIKT

Han vill försnilla pensionspengar

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: Slöseri Urban Bäckström, vd för Svenskt Näringsliv, vill slopa överskottsmålet. I stället för att bygga upp en offentlig förmögenhet för framtiden vill han slösa pengar på skattesänkningar för förmögna.
LEDARE

27 januari 2007. Sverige har bland de absolut starkaste statsfinanserna i EU. Statsbudgeten är balanserad och de offentliga finanserna inklusive pensionssystemet visar stora överskott. Så har det varit alltsedan Göran Persson och s-regeringarna redde upp moraset i ekonomin efter nittiotalskrisen och regeringen Bildts ekonomiska haveri.

Verktygen för att få ordning i statens finanser var ett nytt regelverk med bland annat utgiftstak för statsfinanserna och ett överskott i de samlade offentliga finanserna på 2 procent av bnp sett över en konjunkturcykel. Inom socialdemokratin har diskussionen av och till varit kritisk till dessa stelbenta mål som försvårat en stabiliseringspolitik med konjunkturstimulanser i dåliga tider för att klara sysselsättningen.

LO har länge krävt att överskottsmålet skulle kompletteras, till och med höjas för att lämna bidrag till just särskilda sysselsättningsbuffertar i statsfinanserna som bara skulle få användas för jobb. Aftonbladet och andra debattörer har hårt kritiserat budgettaken som låser statsbudgeten hela tre år i förväg trots att konjunktur, tillväxt, arbetslöshet och allt annat omöjligt kan fastställas långt in i framtiden.

Klen debatt

På den borgerliga kanten har debatten varit klen. Nu höjs dock röster för att skrota överskottsmålet. Urban Bäckström, Svenskt Näringslivs vd, slog nyligen an tongångarna på DN Debatt där han kritiserade den borgerliga regeringen för att ha kvar överskottsmålet. Det innebär en överbeskattning och offentlig förmögenhetsuppbyggnad som hotar sysselsättningen. I stället borde överskottsmålet ändras och stabilt få ligga kvar på dagens nivå. Använd pengarna som blir över, 60 miljarder kronor, för att sänka skatterna för höginkomsttagare och förmögna, föreslog Bäckström.

Det vore att försnilla pensionärernas pengar!

Liknande tankegångar om överskottsmålet har lyfts på ledarplats i Dagens Nyheter. Nu luftar även LO-tidningen kravet på slopat överskottsmål. ”Ta av tagelskjortan”, skriver Martin Lindblom som dock vill använda pengarna till klokare saker, investeringar och fler offentliga jobb.

Diskussionen om överskottsmålet är motiverad med tanke på att det infördes för att ta Sverige ur nittiotalskrisen. Vad debattörerna dock inte verkar vilja se är att överskottsmålet i dag också har en annan uppgift. Det är att konsolidera de offentliga finanserna inför de stora utgifter och påfrestningar som demografin reser. När fyrtiotalistskarorna går i pension samtidigt som de gamla AP-fonderna successivt töms, kommer Sverige att på nytt få stora offentliga underskott. Då måste vi ha råd och möjlighet att också öka Sveriges skuldsättning. Har vi inte då byggt upp en offentlig förmögenhet hotas stabiliseringspolitiken.

Diskussionen bör fortsätta

Det är riktigt att det är ett problem att som nu ha stora överskott både i de offentliga finanserna och i utrikeshandeln. Det betyder att vi exporterar kapital och investeringar i stället för att investera här hemma och få fler nya jobb. Diskussionen om den obalansen behöver fortsätta. LA