Rätten satt på prov i Malmö

Publicerad:
Uppdaterad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

"Rättssamhället kan inte låta sig nöja med att kriminella sätter gränserna för domares och åklagares utövning”

tumult Rättegången kring kopplerihärvan i Malmö har varit stormig.
Foto: KRISTER HANSSON
tumult Rättegången kring kopplerihärvan i Malmö har varit stormig.

Rättsväsendet är kanske inte under ­belägring. Men hoten och våldet i samband med brottsutredningar och domstolsförhandlingar utgör definitivt ett hot mot både rättstänkande och rätts­säkerhet. När den dömande maktens ­företrädare skräms bort vacklar systemet.

I våras sköts ett vittne på väg till en ­rättegång i Malmö. För tre år sedan ­demolerades delar av chefsåklagare Barbro Jönssons hem i Trollhättan av en bomb som placerats vid entrédörren.

Lång lista

Andra uppmärksammade händelser är knivöverfallet på en åklagare i Östersund 2001, bombkrevaden vid polishuset i Kungsbacka 2004 och dödshotet mot en åklagare följt av en allvarlig anlagd lägenhetsbrand i Stockholm 2006. Listan kan göras längre.

Nu är det rådmannen Monica Nebelius, domare i det uppmärksammade kopplerimålet i Malmö, som avgått efter ­allvarliga hot och trakasserier. Polisens personsäkerhetsgrupp gjorde bedömningen att Nebelius inte skulle fullfölja processen, som gäller åtal mot totalt tio män misstänkta för människohandel och våldtäkt i samband med utnyttjande av en 14-årig flicka. Även åklagaren i fallet har hotats och skyddas av livvakter. En annan domare leder nu rättegången.

Det är naturligtvis synnerligen allvarligt när en rättsprocess utsätts för så ­allvarliga hot och störningar att en domare inte alls och en åklagare bara genom extraordinära åtgärder kan fullgöra sina insatser. År 2008 rapporterades, enligt Brottsförebyggande rådet, 170 incidenter från domstolarana. Vanligast är hot riktade mot åklagare och domare, men även mot målsägande.

En del har gjorts för att öka säkerheten. Men uppenbart är åtgärderna i och vid domstolarna inte tillräckliga. Liksom när det gäller skyddet av vittnen, något som det stora antalet övergrepp i rättssak ger en påminnelse om.

Skadan är redan skedd

Barbro Jönsson orkade inte fortsätta sin åklagargärning utan övergav den för annat jobb. Monica Nebelius uppger ­visserligen att hon snart ska vara till­baka vid sitt jobb i Malmö tingsrätt, men en skada är redan skedd både för henne själv och för rättssystemet genom att hon togs ur tjänst. Polisen och domstolen borde varit betydligt mer förutseende när det gäller personskyddet.

Rättssamhället kan inte låta sig nöja med att kriminella sätter gränserna för domares och åklagares utövning, det må sedan gälla övergrepp som nu i Malmö eller den tunga organiserade brottslig­hetens angrepp.

KA

Publicerad:

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.