Mejla

Ingvar Persson

I skogen går C och MP åt helt olika håll

Intressekonflikt rakt igenom regeringsunderlaget

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Nu tickar de in, de politiska minor som januariavtalet tillfälligt sköt på framtiden.

Skogsutredningen som presenterades i dag kvalar kanske inte in tillsammans med Las-frågan, arbetsförmedlingen eller migrationen. Men det hindrar inte att den kan skapa stora politiska problem för socialdemokraterna Stefan Löfven och landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Frågan om skogen och hur den ska användas skär rakt igenom regeringsunderlaget. Å ena sidan Miljöpartiet vars reflexer är att bevara, oavsett om vi talar om biologisk mångfald, biotoper eller bara naturen i största allmänhet.

Centern har enkla motiv

Å andra sidan finns Centern. Deras motiv är enklare ändå. Försvara äganderätten, och alldeles särskilt markägarnas rätt att göra nästan vad man vill. Politisk ideologi och väljarsociologi i fullständig harmoni.

Socialdemokrater brukar ha sina egna käpphästar. Då handlar det om arbetstillfällen och råvaruförsörjning till industrin.

För att göra det hela ännu svårare är skogen nämligen också är en viktig resurs för en hållbar produktion. Skogsbruket kan vara ett hot mot mångfalden, men är på samma gång en resurs i klimatarbetet.

Det tycks framför allt vara två av utredningens förslag som väcker anstöt. Naturvårdare oroas över vad som händer om dagens registrering av nyckelbiotoper försvinner. Skogsnäringen bekymrar sig för sin del över att stora områden unik och fjällnära skog ska skyddas.

Inga garantier

Att kritiken kommer från olika håll är ingen garanti för att man hamnat rätt. Förslaget att sluta med inventeringen av nyckelbiotoper kommer att få stora konsekvenser. Utredaren, Agneta Ögren, säger själv att hon hoppas kunna samla in kunskap om mångfalden utan att det får "äganderättsliga" konsekvenser.

Saken är ju bara att kunskapen måste få äganderättsliga konsekvenser. När vi vet att ett område är viktigt för hotade arter eller för mångfalden ska det påverka hur skogen kan brukas. Det ska påverka om man får köra in med skogsmaskiner och utplåna det som skulle skyddas.

Dilemmat med skogen är att konflikterna knappast kan döljas bakom fluffiga formuleringar. Den handlar om konkreta skogsområden, riktiga skogsägare, vanliga människor och alldeles verkliga biotoper. Det är jobb, upplevelser och rödlistor.

Reglerna fungerar dåligt

Problemet är också att regelverket har fungerat dåligt, speciellt de senaste åren. Moderaternas och Kd:s servettbudget innebar ett tvärstopp för ersättningen till skogsägarna. Centerns inträde i regeringsunderlaget att arbetet med att skydda biotoper sattes på undantag.

När skogsutredningen nu kommer med sina förslag - sammanlagt 50 stycken - är nästan alla sura. LRF vill stoppa allt skydd av skog som inte har markägarens tillstånd. Naturskyddsföreningen anser för sin del att utredningen kommer att skapa nya konflikter.

Allt tyder med andra ord på att skogen kommer att fortsätta att skapa problem i regeringssamarbetet.

Värre är det naturligtvis att utredningen knappast har lyckats lös skogens målkonflikter, eller skyddat mångfalden.

Publisert:

LÄS VIDARE

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.