ÅSIKT

Arbetare dödas och arbetsgivare smiter

Foto: Anders Wiklund SCANPIX / SCANPIX SWEDEN SCANPIX SWEDEN
Under förra året dödades mer än 40 människor på svenska arbetsplatser. Bilden är från en tidigare olycka.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Christian Wikström från Färila blev 26 år. Den 19 maj 2011 dödades han när den trappa han monterade på bygget av ett varuhus i Stockholm föll samman.

I statistiken är Wikström en av 62 människor som dödades på svenska arbetsplatser just det året. I kvällens Uppdrag Granskning berättas historien.

I efterhand är det ingen som vill ta ansvar för olyckan trots att bristerna var kända. Inte det företag han arbetade åt, ingen av de andra företag som arbetat på bygget och inte huvudentreprenören.

Ingen åtalas

Ingen har åtalats trots att åklagaren Christer Jarlås i kvällens program konstaterar att flera företag brutit mot arbetsmiljölagens krav.

Inte heller det är ovanligt. Människor dödas på svenska arbetsplatser men ofta lyckas rättsväsendet inte ställa någon till svars. Mellan år 2006 och år 2012 anmäldes drygt 360 dödsolyckor till Arbetsmiljöverket. 33 av dessa ledde till att någon åtalades.

Sedan dess har reglerna ändrats, men fortfarande sker många olyckor utan att någon ställs till svars.

Skyddsombud får det svårare

Det svenska arbetsmiljöarbetet bygger på lokala skyddsombud. Det är så svenska arbetsplatser har blivit bland de säkraste i världen. Men skyddsombudens jobb har blivit svårare. På arbetsplatser som varuhusbygget i Stockholm arbetar många företag sida vid sida. Naturligtvis gör det skyddsarbetet mer komplicerat. I en studie från i höstas visar LO dessutom att vart åttonde skyddsombud har trakasserats och att många också har utsatts för hot.

Det är förstås absolut oacceptabelt och måste leda till att skyddsombudens ställning stärks. Men det borde också leda till slutsatsen att samhällets kontroll måste skärpas.

I dag kämpar Arbetsmiljöverket med att återta förlorad mark efter tidigare regeringars nedskärningar.

Inspektioner räcker inte

Dessvärre kommer det inte att räcka med inspektioner. De skyldiga till arbetsmiljöbrott måste också åtalas och dömas.

Preskriptionstiden för arbetsmiljöbrott är normalt bara två år. För grova brott gäller fem år, fortfarande en kort tid.

Det är svårt att förstå varför just arbetsmiljöbrott - som ofta tar lång tid att reda ut - ska skrivas av. Att ge åklagare och polis dubbelt så lång tid för utredning skulle sannolikt göra att fler skyldiga kunde dömas.

Men framför allt måste ansvaret för miljön på en arbetsplats vara tydligt, också på platser som varuhusbygget i Stockholm. Huvudentreprenören måste svara för att regler följs så att människor inte skadas eller till och med dödas.

Läs också: