ÅSIKT

Jobbutmaningen är allvar, Löfven

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: Lasse Allard / AFTONBLADET / 2116

Arbetsförmedlingen talar om rekordlåg arbetslöshet. Enligt de senaste siffrorna är “den lediga arbetskraften nästan helt uttömd”. Men det finns förstås en reservation. Det gäller personer som är födda i Sverige, är över 25 år och har en gymnasieutbildning.

Det är som när Fredrik Reinfeldt år 2012 hävdade att vi inte borde tala om massarbetslöshet, eftersom “etniska svenskar mitt i livet” ofta hade arbete.
Trots högkonjunkturen ligger den totala arbetslösheten kvar på 7,4 procent. För ungdomar mellan 18 och 24 år är arbetslöshetssiffran 10 procent och allt som allt fanns 358 000 arbetslösa inskrivna på Arbetsförmedlingen det senaste månadsskiftet.

Faller isär

Med Arbetsförmedlingens sätt att räkna är mer än var femte utrikesfödd person arbetslös. Många asylsökande skrivs nu in på arbetsförmedlingen, men siffrorna talar ändå om en arbetsmarknad som faller isär.

Och till skillnad från Fredrik Reinfeldt kan dagens regering inte vifta bort problemet eller, likt Annie Lööf, ordinera lägre löner.

För en vecka sedan presenterade Magdalena Andersson och Stefan Löfven en satsning på utbildning för vuxna ur höstens budget. Det blir nya platser på gymnasial vuxenutbildning, yrkeshögskolan och på folkhögskolor. Dessutom byggs högskolan ut.

Fler platser

Allt som allt ska det redan nästa år finnas drygt 18 000 nya vuxenutbildningsplatser, och utbyggnaden fortsätter.

Det är en början. Satsningen på vuxenutbildningen borde vara grunden för en bred satsning på kompetensutveckling, den enda verkliga vägen till trygghet på en arbetsmarknad som förändras allt snabbare. Det krävs utbildning för den som är arbetslös, men också kompetensutveckling för den som har ett jobb. Och politiken måste erbjuda förutsättningarna.

Att arbetsmarknaden faller isär borde vara ett argument för att öppna nya möjligheter, inte för att sänka allas löner.


Följ Aftonbladet Ledare på Facebook för att diskutera vidare och hitta andra spännande ledartexter.


avIngvar Persson

ARTIKELN HANDLAR OM