ÅSIKT

Vårdavtalet - en bra nyhet

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

avIngvar Persson

LEDARE

Efter sex veckor är vårdkonflikten över. Både fack och arbetsgivare har accepterat medlarbudet. Det är en bra nyhet.

Främst naturligtvis för de patienter som under de gångna veckorna upplevt hur problemen i vården vuxit i takt med att köerna blivit längre.

Men avtalet är också goda nyheter för fack och arbetsgivare.

För vårdförbundets medlemmar betyder uppgörelsen ett lönelyft. Inte de 1 700 kronor som varit förbundets krav, men väl en tusenlapp. Dessutom har de vårdanställda fått acceptans för kravet om ett golv för de lägsta lönerna. Inte heller här i nivå med yrkandet, men avtalet innebär ändå en hygglig kompromiss.

För arbetsgivarna i kommuner och landsting betyder uppgörelsen att fokus åter kan riktas mot huvuduppgiften, att utveckla den svenska vården.

Det hindrar inte att dagens uppgörelse kommer att få kritik, kanske framför allt från medlemmarna i Vårdförbundet. Förväntningarna på årets avtalsrörelse har varit stora, och missnöjet med lönerna ännu större. Sannolikt kommer vissa att lämna den fackliga organisationen, säkert kommer andra att byta vårdyrket mot något annat.

Just därför kan inte den nu avslutade konflikten betraktas som slutet på arbetet för rimliga arbetsvillkor i vården. Den utgör tvärt om ett slags början.

Sannolikt är det precis det Vårdförbundets chefsförhandlare Margareta Öhberg menar när hon betonar de lokala förhandlingarna och talar om "enorma möjligheter".

Det slutgiltiga omdömet om det avtal som nu skrivits på kan fällas först när utfallet av de lokala förhandlingarna står klart.

Efter uppgörelsen kan sjuksköterskor, barnmorskor och andra vårdanställda bära med sig det stöd strejken vunnit hos allmänheten in i dessa förhandlingar.

De vårdanställda har dessutom med sin strejk demonstrerat enighet, och visat att det finns en gräns för vilka anställningsvillkor de kommer att acceptera.

Det kan visa sig vara något av det mest värdefulla som vunnits efter sex veckors konflikt. Ett viktigt verktyg i arbetet med att uppvärdera några av samhällets mest betydelsefulla arbetsuppgifter.