ÅSIKT

Regeringen sviker vuxenutbildningen

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: Björn Lindahl
Den unika svenska vuxenutbildningen får minskat statligt stöd.
LEDARE

Ännu en termin ska starta, också för de vuxna som studerar.

Villkoren för den unika svenska vuxenutbildningen är dock kärvare än tidigare.

Det statliga stödet för vuxenutbildning drogs ner med 600 miljoner kronor i höstens budget. Enligt Sveriges kommuner och landsting innebär det 20?000 färre utbildningsplatser.

Effekterna blir sannolikt större än så. Regeringen har inte bara sänkt anslaget utan dessutom avskaffat den öronmärkning som tidigare garanterade att pengarna användes till vuxenutbildning.

Negativa effekter

Samtidigt har principerna för fördelningen mellan kommunerna förändrats.

Där statsbidragen tidigare i första hand riktades till kommuner med låg utbildningsnivå och stora utbildningsbehov ska de i fortsättningen fördelas jämnt på befolkningen.

Kommuner med högutbildade medborgare kommer att gynnas.

För kommuner där behovet är stort får systemet dramatiska negativa effekter.

Från fattig till rik.

Dessutom avskaffas det rekryteringsbidrag som underlättat vägen till studier för dem med den kortaste utbildningen.

Missgynnar integration

Den svenska vuxenutbildningen är ett viktigt uttryck för ambitionen att skapa ett livslångt lärande, nödvändigt för ett samhälle i förvandling.

Utbildningen ger människor unika möjlighet att göra nya livsval. En motvikt till en ungdomsskola som alltför ofta bekräftar sociala klyftor.

Vuxenutbildning är dessutom en viktig del av en fungerande integration.

Att urholka den kommunala vuxenutbildningen innebär färre valmöjligheter för individen och mindre utvecklingskraft i samhället.

Och hårdast drabbas de vuxna som fått den kortaste utbildningen och de orter som har de största behoven.

Det är regeringens vuxenutbildningspolitik.

IP

ARTIKELN HANDLAR OM