ÅSIKT

Bali klart – Honolulu nästa

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

De kom överens till slut. Förhandlingarna på Bali var på väg mot ett sammanbrott. I sista minuten blev det ändå ett avtal om klimatet.

Slutsatserna är urvattnade. Det finns inga tydliga siffror om hur mycket de rika länderna måste minska sina utsläpp. Snabbt växande ekonomier som Indien och Kina kommer också lindrigt undan.

Ändå är resultatet ett steg framåt. Världens länder har enats om en ”färdplan” för de kommande förhandlingarna, som ska leda fram till ett klimatavtal i Köpenhamn år 2009.

Priset för att få med USA var högt. Det hade varit möjligt att fortsätta med dagens Kyotoprotokoll, särskilt nu när även Australien godkänt detta avtal med bindande utsläppsmål. Då hade de rika länderna kunnat förhandla snabbare och ställt en ny amerikansk president inför valet att acceptera bindande krav eller att skämmas inför hela världen.

Nu blev förhandlingsmandatet öppnare. USA kan fortsätta sin linje med frivilliga åtaganden. Nästa steg i Bushadministrationens genomtänkta strategi är ett möte på Honolulu i januari, med de 17 länder som har störst koldioxidutsläpp.

EU måste hindra att detta blir ett parallellt spår till FN-förhandlingarna. Risken är annars att USA, Kina, Indien och några till gör upp kring den minsta gemensamma nämnaren, att varje land bara behöver tala om vad de själva tycker att de ska göra. Utan internationellt bindande krav går det inte att lösa klimatkrisen.

Därför är slutsatserna från Bali bara ett litet steg framåt. Sverige och resten av EU måste agera snabbt för att bygga en allians som kan stå emot USAs planer.

ME