ÅSIKT

Hiv bekämpas bäst utan moral från USA

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: NEJ TILL HATET lördagens marsch i Mexico city protesterade utklädda konferensdeltagare mot homofobi.
LEDARE

9 augusti 2008. I går avslutades världsaidskonferensen i Mexico city. Drygt 25 år efter att hiv upptäcktes samlades tiotusentals politiker, aktivister och forskare för att sätta fokus på sjukdomen som fortfarande drabbar nästan tre miljoner människor varje år.

De senaste rapporterna från FN-organet Unaids visar att ett antal länder som tidigare varit hårt drabbade lyckats bromsa spridningen av hiv, bland andra Rwanda och Zimbabwe. Samtidigt bryter nya epidemier ut i länder som tidigare varit förskonade från sjukdomen: Kina, Ryssland och Vietnam. I dag uppskattas 33 miljoner människor leva med hiv.

Stöd med skygglappar

I sitt tal i Mexico city pekade FN:s generalsekreterare Ban Ki Moon ut bristen på jämställdhet, homofobi och stigmat kring hiv som tre svåra hinder i kampen mot sjukdomen. Så länge kvinnor inte har makten över sin egen sexualitet och så länge hivpositiva utsätts för omfattande diskriminering kan inga biståndsinsatser i världen hindra sjukdomens utbredning.

Några dagar innan konferensen inleddes anslog George W Bush 285 miljarder kronor till sitt biståndsprogram för att bekämpa spridningen av hiv i världen. Med satsningen blir USA fortsatt den största biståndsgivaren i kampen mot hiv. Tragiskt nog präglas det amerikanska biståndet också i fortsättningen av de ideologiska skygglappar och religiösa låsningar som gjort stödet så kritiserat.

Kristet hån

Amerikanskt bistånd kommer att ignorera all den vetenskap som säger att hiv-prevention måste kombinera en rad olika åtgärder för att fungera. Människor i hivdrabbade områden behöver kunskap om sjukdomen, tillgång till preventivmedel och rätt att bestämma över sin egen sexualitet. Trots det kommer minst hälften av de amerikanska anslagen att gå till organisationer som enbart arbetar med avhållsamhetsbudskap. Högre moral ska stoppa hiv. Vänta med sex till du är gift, är de kristna organisationernas uppmaning. Ett hån mot alla de afrikanska kvinnor som smittas inom äktenskapet.

–?Kombinerad prevention, precis som kombinerad behandling, är det enda möjliga lösningen. Allt annat är ärligt talat oansvarigt, sa Unaids chef Peter Piot i sitt tal på konferensen.

Det är svårt att tolka uttalandet som något annat än en kritik av den amerikanska biståndspolitiken.

Förbjudet tala om abort

Det amerikanska biståndet gör det också svårt för organisationer att arbeta med prostituerade och förbjuder mottagarna att informera kvinnor om abort.

I Mexico city satte många sitt hopp till en seger för demokraterna i det amerikanska presidentvalet i höst. Barack Obama har uttalat sitt stöd för vetenskapligt baserad hiv-prevention och förväntas stryka kravet på avhållsamhetsbudskap om han vinner valet. Så kan världen slippa ur det grepp den kristna högern kopplat på hivfrågan.

JJ

ARTIKELN HANDLAR OM