Bönder kväver snart Östersjön

Karolina Skoog, Isabella Löven och Gustav Fridolin

Länderna kring Östersjön håller på att förstöra vårt gemensamma innanhav trots löften om motsatsen. Det visar Världsnaturfonden i en ny rapport.

- Östersjön har världens största yta av döda bottnar och viktiga arter som lax, ål och torsk är hotade, säger Anders Alm, Östersjöexpert.

Världsnaturfonden har granskat hur länderna lever upp till den gemensamma plan man antog 2007 med målet om ett välmående Östersjön 2021. Svaret är lätt deprimerande, av de 58 viktigaste åtgärderna har bara 16 genomförts.

Sverige är visserligen bäst i klassen men eftersom det krävs gränsöverskridande arbete så räcker det tyvärr inte långt. Ryssland är sämst, vilket kanske inte förvånar någon. Att miljömålen skulle uppnås till 2021 får betraktas som helt uteslutet.

Övergödning

I rapporten pekar Världsnaturfonden på en lång rad problem som övergödning, gifter, utfiskning och att nya "invasiva" arter, alltså skadliga främmande arter, börjat etablera sig. Den biologiska mångfalden är hotad liksom fisket och närmiljön kring Östersjön.

Ett stort problem är övergödningen och den värsta boven är jordbruket som står för hälften av näringsutsläppen.

I valet 2014 var just Östersjön en av Miljöpartiets viktigaste valfrågor. Partiet lovade 100 procent eko-jordbruk längst Östersjökusten och ett tydligt svenskt miljöledarskap i regionen.

"Rädda Östersjön" var huvudnummer för partiet under valårets politikervecka i Almedalen. På SvD Brännpunkt skrev dåvarande språkröret Åsa Romson tillsammans med dåvarande EU-parlamentarikern Isabella Lövin:

"För oss gröna är levande hav prioriterat, och vi ser ingen anledning till att Sverige ska svika internationella löften eller ha lägst andel skyddade områden i Östersjön."

Inte där än

Enligt Världsnaturfondens granskning är vi inte där än. Samtidigt är det en svår uppgift.

Idag är Isabella Lövin språkrör. Det väcker visst hopp, hon har inte sin bakgrund som politiker utan som journalist med just havsmiljöfrågor som specialitet. Hon blev känd för en bredare publik 2007 med boken "Tyst hav - Jakten på den sista matfisken" (Ordfont 2007). Där går hon men minutiös noggrannhet igenom hur en kombination av rovdrift och dålig politik får förödande konsekvenser för livet i havet.

"Tyst hav" är fortfarande skrämmande läsning.

Östersjön är ingen ny fråga och just utsläppen från jordbruket har diskuterats länge. Men att ta krafttag har dock visat sig svårt i praktiken - starka lobbygrupper håller emot.

Snart kommer en ny sommar med algblomning och ledsna kustfiskare.
Det borde betyda något även på valdagen.