Kvinnors yrken är låglöneyrken

Arbetarlönerna i alla branscher som domineras av kvinnor ligger under genomsnittet. Alla löner i branscher där män dominerar ligger å andra sidan över samma genomsnitt.

I dag tjänar en svensk kvinna i genomsnitt 86,6 procent av vad hennes bror eller man tjänar.

Detta kunde statliga Medlingsinstitutet berätta för oss i morse när man pressenterade den officiella lönestatistiken för fjolåret. Löneskillnaderna minskar - 0,5 procentenheter på ett år.

Det är procent och procentenheter som gör skillnad i plånboken och i ens liv. De påverkar var man kan bo, vilka kläder man kan köpa, om och vart man kan åka på semester, om man lyckas spara några pengar, om man har råd att köpa månadskort i kollektivtrafiken, råd att ha bil, vilken mat man kan äta.

Över 4 000 mindre i lön

När löneskillnaderna nu minskar ska vi komma ihåg detta: det skiljer fortfarande 4 500 kronor i i lön, varje månad, mellan en genomsnittlig svensk kvinna och hennes bror eller man.

Men det är faktiskt ännu värre, eftersom Medlingsinstitutet inte tar hänsyn till att en tredjedel av alla kvinnor jobbar deltid. Enligt LO:s mått "faktisk månadslön", där man räknar med detta är kvinnors löneandel av mäns 73 procent (om man är arbetare) och 76 procent (om man är tjänsteman).

Medlingsinstitutet visar dessutom ett skrämmande samband: ju fler kvinnor som jobbar i ett visst yrke, desto lägre är genomsnittslönen. Men även i kvinnligt dominerade yrken som personalchefer och banktjänstemän tjänar kvinnor i genomsnitt bara mellan 75-85 procent av vad de manliga kollegorna tjänar.

Tendensen känns igen.

Under genomsnittet

I en annan rapport har LO visat hur arbetarlönerna i alla branscher som domineras av kvinnor ligger under genomsnittet. Alla löner i branscher där män dominerar ligger å andra sidan över samma genomsnitt.

Även om Medlingsinstitutet nu ser hur löneskillnaderna minskar och att de kan bero på att könsuppdelningen minskar så är kvinnoyrken är fortfarande låglöneyrken. Ska vi kunna utjämna löneskillnaderna mellan män och kvinnor så behöver vi också satsa på att höja de lägsta lönerna.

Det är många - löntagarorganisationer, arbetsgivare och politiker . som pratar om lika lön för lika arbete.

Ord kostar inget, men landets kvinnor har inte råd att vänta längre på rättvisa och jämställda löner..

Följ ämnen i artikeln