ÅSIKT

Sista chansen att stoppa kriget

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

Skepsisen ökar i takt med att den anglosaxiska krigsalliansen beslås med allt fler direkt missvisande, kanske rentav lögnaktiga, påståenden.

Foto: Laddar för krig Den anglosaxiska alliansen spänner musklerna och laddar upp inför ett eventuellt angrepp, men det finns fortfarande möjligheter att undvika krig. Flera europeiska förslag finns på alternativa förhållningssätt i Irakfrågan.

”Kan man inleda krig på grund av misstankar?” frågar franska Le Monde efter att ha lyssnat till Colin Powells långa och väl tillrättalagda FN-tal.

Skepsisen ökar i takt med att den anglosaxiska krigsalliansen beslås med allt fler direkt missvisande, kanske rentav lögnaktiga, påståenden. Tony Blairs medarbetare spred exempelvis ut ett ”avslöjande dokument” om Iraks militära hot, också citerat av Powell. Dokumentet var ett tolv år gammalt plagiat.

I går rapporterade brittiska Observer från Powells påstådda ”gift- fabrik” i norra Irak. Fabriken kallades också ett centrum för al–Qaida. Inga vapen stod att upptäcka, bara ett illa fungerande bageri och en handfull extrema muslimer som kämpade mot kurder.

Den här sortens lätt genomskådade propaganda ökar den folkliga skepsisen mot krigsäventyret. Opinionssiffrorna i Europa är tämligen entydiga: Nej till Kriget. Den hållningen är också påvens och samtliga amerikanska samfunds. Dock med undantag av de helvita baptisterna i Södern.

Alternativ finns

Frågan, den som anses legitimera massdödande, ställs då: Vilka är alternativen till krig?

Ett fortfarande giltigt svar är att vapeninspektörerna måste få betydligt längre tid på sig, säkert också bättre resurser och mer avancerad teknik. Hans Blix och hans medarbetare har ställt sådana krav på Irak: rätt till flyginspektioner, lagar som förbjuder innehav av massförstörelsevapen, rätt till mer omfattande förhör med vetenskapsmän. På gårdagens presskonferens i Bagdad var Hans Blix försiktigt positiv till Iraks samarbetsvilja.

Frankrike och Tyskland lägger gemensamt fram en plan, som bygger på att FN-soldater ska övervaka Irak och också vara ansvariga för landets avrustning. Sverige borde stödja den politiken.

Krigsanhängare anklagar rutinmässigt Frankrike för cynism, uttytt oljeintressen. En kontrast till USA:s altruism kanske. Tyskland kallas naivt och fegt för sin pacifism. Ja, annat var det förr.

Tror inte på argumenten

Joschka Fischer formulerar i all enkelhet och självklarhet sin hållning: ”Jag vill inte gå i krig för argument och motiv jag inte tror på.” Frankrikes försvarsminister, som verkligen inte är någon vänsterpolitiker, motsätter sig amerikanska diktat: ”Samförstånd förutsätter ömsesidig respekt.”

Krigsanhängarna måste visa att Saddamdiktaturen numera utgör ett hot mot omvärlden och USA. Misstankar räcker inte för att rättfärdiga ett krig som kommer att döda många tiotusentals människor, slå sönder omätliga materiella värden, driva miljontals på flykt och kosta bortåt 500 miljarder per år bara i militärutgifter. Detta vanvett ska sedan resultera i att USA för lång tid framöver ockuperar Irak.

OS