ÅSIKT

Dyrt tricksande

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

Ringholms panikförslag gagnar inte kampen mot ohälsan.

Foto: PANIKÅTGÄRDER Finansminister Bosse Ringholm menar allvar med förslaget till panikförändringar i sjukförsäkringssystemet. Men motivet är inte den ökande ohälsan. Det handlar om bokföring för att klara budgeten.

Finansminister Bosse Ringholm menar allvar med förslaget till panikförändringar i sjukförsäkringssystemet. Det visar om inte annat hotet att överge löftet om höjda tak i föräldraförsäkringen. Förslaget om en uppdelning mellan den offentliga och den privata sektorn ska helt enkelt bli beslut redan före sommaren, oavsett vilket motstånd som ska nedkämpas.

Enligt finansdepartementets planer ska kommuner och landsting stå för en del av de anställdas sjukersättning efter de första fjorton dagarna, där arbetsgivarna redan i dag betalar hela ersättningen. I gengäld ska de ersättas med en sänkning av arbetsgivaravgiften.

Rätt tänkt blev fel

För de privata arbetsgivarna ska däremot dagens regler fortsätta att gälla.

Det officiella motivet är naturligtvis att en bättre arbetsmiljö ska löna sig för arbetsgivaren. Det gäller inte minst arbetsorganisationen och bemanningen. Det är i grunden rätt tänkt men det blir fel om det bara ska gälla ena delen av arbetsmarknaden, den offentliga sektorn.

Riksförsäkringsverket presenterade nyligen siffror som visar att långtidssjukskrivna i högre grad än andra upplever sig ha stressiga arbeten med liten möjlighet att fatta egna beslut och ett svagt stöd från chefer och arbetskamrater. Nedskärningar och dåliga arbetsorganisationer kostar, nu ska arbetsgivarna vara med och betala.

Valde att hoppa av

Så långt får finansministern förståelse. De så kallade trepartssamtalen, som blev ett tvåpartssamtal sedan arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv valt att hoppa av, landade i ett liknande system.

De fackliga organisationerna ställde sig bakom ett system där arbetsgivarna skulle få ansvar för en fjärdedel av sjukersättningen efter de första fjorton dagarna. Liksom i finansdepartementets förslag ska kompensationen ske genom sänkta arbetsgivaravgifter.

Det fackliga förslaget innehåller dessutom ytterligare ett moment. Om sjukskrivningen inte överstiger sjuttiofem procent slipper arbetsgivaren betala. Det skulle göra deltidssjukskrivning vanligare än i dag.

Men framför allt skulle systemet omfatta hela arbetsmarknaden, utom de minsta företagen.

Kritiseras av alla

Regeringen vill i stället ha ett system som kritiserats av alla, eftersom det kommer att skapa klyftor och tricksande. Motivet är inte den ökande ohälsan. Det handlar om bokföring.

Ringholm behöver sänka statens utgifter, fort. Det handlar om att rädda årets budgettak. Ett sammanhållet system skulle leda till protester, inte minst från de privata arbetsgivarna. Ringholm tror att det blir enklare att hantera kommun- och landstingspolitiker, majoriteten socialdemokrater.

I arbetet mot ohälsan kommer budgettricksandet sannolikt att ställa till med mer skada än nytta. Det politiska priset för att klara budgettaket riskerar att bli högt.

IP