ÅSIKT

Skandaler – inget för KU

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: MAGNUS WENNMAN, CAROLINA BYRMO, ROGER LUNDSTEN
Slipper kritik Cristina Husmark Pehrsson, Mats Odell, Göran Hägglund och Maud Olofsson slipper alla kritik i Konstitutionsutskottets betänkande.
LEDARE

12 JUNI 2010. Konstitutionsutskottet

På måndag ska riksdagen prata om hur regeringen skött sitt uppdrag. Granskningen är ett av de folkvaldas uppdrag. Den ska hålla statsråd och departement borta från maktmissbruk och grundlagsbrott.

Som grund har riksdagsledamöterna Konstitutionsutskottets betänkande som presenterades den första juni. Utskottet har gått igenom 33 anmälningar, läst handlingar och kallat vittnen. Statsministern tillhör de återkommande gästerna.

Inga stridsämnen

Det skulle kunna vara politisk dynamit, men blir det knappast. Regeringen och ministrarna får kritik. I ett fall för uppenbar nonchalans i informationen till riksdagen, som ju faktiskt är folkets ombud. Det handlar om EU-ärenden.

I ett annat för den svenska ambassa­dören i Israel, Elisabet Borsiin Bonniers, häpnadsväckande uttalanden i samband med Aftonbladets publicering av Donald Boströms artikel om misstänkt organstöld.

Viktiga frågor, men knappast de riktigt stora politiska stridsämnena. De finns i?stället bland de anmälningar där utskottet, eller i alla fall utskottets majoritet, har bestämt sig för att fria regeringen.

Största haveriet

Här hittar vi den dramatiska period när staten tog över investmentbanken Carnegie. Konstitutionsutskottet ser inga problem med Mats Odells handlande, varken när banken togs över eller när den såldes.

Bland de ärenden som slipper kritik finns också Göran Hägglunds förändring av läkemedelsmarknaden och försäljning av Apoteket. Allt har skötts på ”bästa ­affärsmässiga sätt” skriver utskottet i ett pressmeddelande.

Inte heller mandatperiodens kanske största politiska haveri, Cristina Husmark Pehrssons förändringar i sjukförsäkringen, är mycket att orda om. Men till och med konstitutionsutskottets majoritet tycker att det är lite anmärkningsvärt att förändringarna fanns tryckta först två dagar innan de började gälla.

Kommer att granskas

Maud Olofssons styrning av Vattenfall klarar sig undan kritik, trots att näringsministern gång på gång fått återvända till KU för att försöka reda ut hur hela den svenska vattenkraften kunde bli pant för tyska kärnkraftverk.

Konstitutionsutskottet fäller i formfrågor, men friar när det gäller politiska frågor om vardag och framtid. Och kanske är det precis så det ska vara. Det är trots allt riksdagens majoritet som godkänt regeringen och dess politik. Någon politisk granskning är knappast att vänta från det hållet.

Som tur är kommer den ändå att genomföras. Det är nämligen en av de ­saker en valrörelse är till för.

IP