Gravida män har inte foglossning

avKatrine Marçal

Publicerad:
Uppdaterad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Det är inte diskriminering så länge gravida män och gravida kvinnor behandlas likadant. Det slog ett berömt fall (Geduldig v. Aiello) i amerikanska högsta domstolen fast 1974.

Då gällde det huruvida en försäkring specifikt fick utesluta gravida. Domstolen bestämde att det fick den. Man pekade ju inte ut kvinnor, man pekade enbart ut "gravida individer". Att dessa i samtliga fall (och av naturliga skäl) alltid var kvinnor, det ansågs inte ha med saken att göra.

I vår svenska och väldigt annorlunda rättstat hävdar Diskrimineringsombudsmannen (DO) nu att diskrimineringen av gravida kvinnor som söker sjukpenning är systematisk. 17 kvinnor som alla ansökt om sjukpenning någon gång under graviditeten, väntar på att få sina fall avgjorda i tingsrätten.

Det handlar om smärtor i ryggen, foglossning och andra allvarliga besvär som gjort att de sjukskrivits av läkare. Men när de sedan ansökt om sjukpenning har Försäkringskassan gjort bedömningen att de trots sina symptom inte kan betraktas som sjuka. ”Graviditet är ingen sjukdom”, menar myndigheten och kvinnorna har inte fått ut några pengar.

"Graviditet är ingen sjukdom", nej naturligtvis inte. Men omvänt gäller inte heller att om graviditet inte är en sjukdom så är graviditet inte någonting alls. Att en kropp bara kan befinna sig i två kategorier - antingen är den sjuk, eller så är den frisk. Och endast utifrån detta kan man bedöma huruvida den kan arbeta, respektive inte arbeta. Det är en verklighetsbild som utgår från mäns kroppar.

Kvinnors kroppar är nämligen annorlunda. Annorlunda i den bemärkelse att de även kan befinna sig i ett tredje tillstånd - graviditet. Detta tillstånd kan inte bedömas utifrån kategorierna sjuk/frisk eftersom det inte handlar om kategorierna sjuk/frisk. Men graviditet innebär ändå en enorm förändring i kroppen, med kroppen och av kroppen. En förändring som i en del fall kan leda till arbetsoförmåga. Och det måste Försäkringskassan förstå.

Om bedömningskriterierna för arbetoförmåga är huruvida man är drabbad av en sjukdom eller inte, då är den arbetsoförmåga som kan uppstå vid en graviditet bortdefinierad från början.

Just eftersom graviditet, precis som Försäkringskassan påpekar, inte är någon sjukdom.

Publicerad: