Konsten att luras med opinioner

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2009-02-16

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

I veckan hoppade fackförbunden Seko och Elektrikerna av kampanjen Framtidens energi.

”Vi vill inte bli förknippade med kärnkraftslobbyn”, förklarade Seko:s ordförande Jan Rudén.

Lika sunt verkar inte IF Metalls­ ordförande Stefan Löfven tänka. I Ekots lördagsintervju talade han sig varm för ny kärnkraft och öppnade upp för uranbrytning i Sverige.

Det är sensationellt och helt i strid med S-kongressbeslut och de blocköverskridande energibeslut som fattats i riksdagen under de senaste tio åren.

I spelet om kärnkraften finns starka lobbyister. Men också en nyhetsjournalistik som använder opinionsmätningar på ett oseriöst sätt.

I fredags basunerade Dagens Nyheter ut att ”S-väljarna går emot Sahlin om kärnkraften”.

Ett helt uppslag på nyhetsplats toppades med den braskande rubriken: Sex av tio vill ha nya reaktorer. Opinionsinstitutet Synovate har på DN:s uppdrag ställt två frågor om kärnkraften till cirka 1 000 personer.

Första frågan lyder: Är du för eller mot att man bygger nya kärnkraftverk i Sverige?

De som svarar nej på denna fråga eller är osäkra får även svara på fråga nr 2: Är du för eller emot att man ersätter gamla kärnkraftverk med nya?

Frågemetoden är i sig märklig.

Men än märkligare är DN:?s­ ­redovisning av resultatet. ­Genom att slå samman svaren på de båda frågorna får man fram att 62 procent är för ny kärnkraft.

I nyhetstexten står inget alls om att man slagit ihop resultatet­ av de båda frågorna. Däremot skriver Henrik Brors att 62 procent är för att bygga nya kärnkraftverk ”eller åtminstone ersätta de gamla med nya”.

Det är en viss skillnad.

TT refererade mätningen utifrån DN:s vinkel på morgonen. Men senare under fredagen korrigerade TT sitt telegram och presenterade en ­”omvinklad” ­version där TT tagit del av hela undersökningen som Synovate­ gjort.

Då blir plötsligt bilden annorlunda.

”Andelen svenskar som vill bygga nya kärnkraftverk har minskat betydligt sedan förra året”, skriver TT.

I januari förra året var det 48 procent som var för att man bygger nya kärnkraftverk. I år var siffran 43 procent. Motståndet har också ökat något – från 39 procent till 40 procent.

Bland Centerns väljare har stödet för ny kärnkraft ökat men samtidigt varnar Synovate för att antalet ­

C-väljare som svarat är så litet att slutsatserna blir osäkra. Något som inte DN tar upp i sin artikel.

Än mer intressant blir det när man tar del av resultatet för S-väljarna. Andelen som vill bygga nya kärnkraftverk har ”minskat signifikant”, skriver TT. Förra året var det 46 procent av S-väljarna som var för ny kärnkraft. I år är det bara 33 procent.

Detta rapporterar överhuvudtaget inte DN.

Dessutom problematiserar TT det faktum att Synovate och DN slagit ihop svaren på fråga 1 och 2 i sina redovisningar. Frågemetoden innebär i praktiken att det bara är 569 personer som svarat på frågan om att ersätta gammal kärnkraft. Av dessa är 33 procent för och 49 procent mot, enligt TT.

Dagens Nyheters nyhetsjournalistik på kärnkraftsområdet visade sig i fredags mer än vanligt politiserad. Pinsamt.

Ju mer kärnkraften debatteras desto större ser motståndet ut att bli. Folk är inte dumma utan inser att regeringens energi­politik varken är ekonomiskt eller miljömässigt försvarbar. Hoppas IF Metall inser detta också.

Följ ämnen i artikeln