(S)äg nej till Förbifarten

Publicerad:
Uppdaterad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Motorväg runt Stockholm

4 septemper 2009 Miljöminister Andreas Carlgren kan inte mena allvar. Han ska leda världens klimatförhandlingar och så tar han det största motorvägsbeslutet någonsin på hemmaplan.

Med Förbifarten kommer Stockholm att omringas av biltrafik. Koldioxidutsläppen beräknas öka med 80 procent till 2030, enligt Carl Cedershiölds Stockholmsöverenskommelse.

Nej, Andreas Carlgren, det finns inga miljöanpassade motorvägar. Framtidens trafiklösningar måste vara mycket smartare. De måste vara en kombination av olika trafikslag och inte först en fet motorväg och sedan kasta in några spårvagnar.

Den sexfiliga motorvägen har sågats av Naturvårdsverket som tycker att den är oförenlig med miljöbalken. Den har sågats av Sika, Statens institut för kommunikationsanalys, som inte tror att motorvägen minskar biltrafiken i centrala Stockholm.

Förbifart Stockholm blir Sveriges största motorvägsprojekt, det kommer att kosta upp emot 30 miljarder kronor. Häften betalas av staten, hälften får stockholmarna själva betala i form av skatter och trängselavgifter. Stockholmarna får alltså betala för en sämre miljö.

Pengarna borde gå till en bättre kollektivtrafik. Det vet alla som åker pendeltåg i Stockholmsregionen, men det är uppenbarligen inte de som bestämmer. Förbifart Stockholm gynnar bara de som har makt att ta besluten, de som har råd att ta bilen till jobbet.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet tar avstånd från motorvägen, men Socialdemokraterna stödjer projektet. Mona Sahlin menar att partierna under våren kan presentera en gemensam trafiklösning för Stockholm.

Då måste hon visa att Socialdemokraterna har en trovärdig klimatpolitik. Det är dags att tvätta betongen av partiet.

EF

Publicerad: