Ledare

Lappa och laga – det räcker inte

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Jenny Fjell har skapat nätverket Resurs: Respekt för sjuka och utsattas rätt i samhället. Här på manifestation på Medborgarplatsen i Stockholm mot de förändrade sjukförsäkringsreglerna. Gunnar Axén (M) är ”glad och stolt” över politiken. Oron och kritiken skyller han på oppositionen.

Foto: Jonas Ekströmer/SCANPIX

LEDARE

10 DECEMBER 2009. Sjukförsäkringspolitiken

Trots mild coachning av talmannen såg moderaten Gunnar Axén en smula orolig ut där han i går stod i kammarens talarstol. Mitt i riksdagens vardagslunk med budgetdebatt om punktskatter och regionalstöd har det hettat till kring socialförsäkringsutskottets ordförande.

Anklagas för inkompetens

Vreden över regeringens sjukförsäkringspolitik har till sist nått det politiska samtalet. Inte sedan den borgerliga regeringens första månader, när arbetslöshetsförsäkringen i rekordfart skulle stöpas om, har kritiken varit lika hård.

Regeringen och socialförsäkringsminister Husmark Pehrsson anklagas för allt från hjärtlöshet till inkompetens, och försäkringarna om lyhördhet och goda avsikter biter inte på berättelserna från människor som ser vardagen slås i spillror.

Samtidigt skulle alltså Axén för rege­ringens räkning lotsa igenom ett beslut som om bara tre veckor innebär att omkring 17?000 personer förlorar rätten att vara sjukskrivna. Det är klart att han såg nervös ut.

Axén gaskade dock upp sig, och förklarade att han kände sig ”glad och stolt” över sjukförsäkringspolitiken. Oron och kritiken skyllde han på oppositionen.

– Varje gång Veronica Palm öppnar munnen blir tusentals människor oroade i onödan, sa Gunnar Axén.

Det är nog att tillmäta Socialdemokraternas talesperson i socialförsäkringsfrågor väl stort inflytande.

Sanningen är att regeringen och riksdagsmajoriteten skapar befogad oro, och att oppositionen självklart påpekar just det.

Haveriet får inte upprepas

Samtidigt står Veronica Palm och de övriga oppositionspolitikerna inför en utmaning. I valrörelsen måste de presentera politiska förlag som undanröjer den utslagning som just nu utgår, men som samtidigt inte skapar nytt kaos i systemen. Det politiska haveri som nu pågår får inte upprepas.

Det behöver inte vara omöjligt.

För det första måste stupstockarna i dagens system avskaffas. Rätten till sjukersättning måste bygga på sjukdomen, inte på antalet dagar.

För det andra kommer det att behövas insatser för alla som utförsäkrats under det kommande året. Det handlar inte om ett system, utan om människor.

Ny regering måste utreda frågan

För det tredje måste oppositionen presentera massiva insatser för rehabilitering, både medicinsk och annan. Det regeringen beskriver som sin rehabiliteringssatsning kommer till största delen inte alls att användas för att hjälpa människor att bli friska.

För det fjärde behöver oppositionen också lägga förslag för en bättre arbetsmiljö. Många av problemen börjar där.

För att långsiktigt bygga en hållbar sjukförsäkring räcker det dock inte att lappa och laga.

Om inte den här regeringen vill utreda frågan ordentligt måste en ny regering göra det.

Det är en av de största frågorna under nästa mandatperiod.

IP

Publisert:

Aftonbladet

/

Ledare

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.

Ja, tack!