ÅSIKT

Centerpartiet – en kvinnofälla

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: Centerns familjepolitik är snarare ett steg bakåt än ett framåt mot modernare tider. Maud Olofsson och centern driver hemmafrupolitik.
LEDARE

Centerpartiet håller stämma under parollen ”Vi går mot mauderna tider”. Det gäller inte partiets familjepolitik. Den är lika förlegad som kristdemokraternas. Maud Olofsson är i full färd med att gillra en kvinnofälla.

Maxtaxan, som garanterar billig barnomsorg åt alla, skulle avskaffas om centerpartiet fick bestämma. Samtidigt som dagis blev dyrare skulle ett vårdnadsbidrag införas. I dag väntas centerledningen föreslå stämman en kompromiss som innebär att partiets ”barnomsorgspeng” ska kunna användas till vård av egna barn.

Kvinnor flyttas in i hemmet

Centerkvinnorna ryggar för själva ordet vårdnadsbidrag. Det handlar inte om att skapa fler hemmafruar utan om att få fler egenföretagare, säger de. Föräldrar skulle bli dagbarnvårdare åt sina egna barn.

Men hemmafrupolitik är precis vad det handlar om. Oavsett hur vårdnadsbidraget utformas och vad det kallas för så tar det kvinnor ut från arbetsmarknaden och in i hemmet. Så funkar det eftersom socialt konstruerade könsroller fortfarande uppmuntrar kvinnor att ta hand om det privata och män om det offentliga. Så funkar det eftersom kvinnor fortfarande lönediskrimineras och därför ofta tjänar mindre än män.

När centerpartiet hellre lägger pengarna på vårdnadsbidrag än på maxtaxa väljer de en förlegad familjepolitik framför en modern. Det är inte bara illa för jämställdheten. Många barn går miste om förskolornas goda, utvecklande pedagogik.

Statistiska centralbyråns väljarsympatiundersökning, som presenterades i förra veckan, visar att kvinnor röstar vänster och män röstar höger.

Starkt vänsterstöd fullt förståeligt

Kvinnornas starka stöd för socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet är fullt förståeligt – inte minst om man betänker alternativet. Den samlade borgerligheten driver en familjepolitik som går på tvärs med jämställdhetstanken. Först vårdnadsbidrag i stället för maxtaxa. Sedan en kraftigt försämrad föräldraförsäkring: moderaterna vill förkorta den med en månad, slopa pappamånaderna och sänka ersättningen till 75 procent.

Med en borgerlig regering kan den feministiska rörelsen glömma att få gehör för sitt krav på en delad föräldraförsäkring – som skulle stärka jämställdheten i arbetslivet och i hemmet och ge många barn mer tid med båda sina föräldrar. Moderater som skyr pappamånader som pesten kommer naturligtvis inte att gå med på ännu fler sådana. Inget av de andra partierna kommer att pressa dem.

Kristdemokraterna och moderaterna har alltid drivit en reaktionär familjepolitik. När centerpartiet nu tar stora kliv åt det familjekonservativa hållet blir det uppenbart: borgerlighetens gemensamma ansträngningar bygger en kvinnofälla. ”Alliansen för Sverige” är allt annat än modern i sin syn på jämställdheten, familjen och barnen.

ÅP