ÅSIKT

Exportera de hårda tagen

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: PATRIK PERSSON
Orkan Energiminister Mona Sahlin skärpte kraven på elföretagen efter stormen Gudrun. Varför litar då regeringen på energibolagen i EU?
LEDARE

Mona Sahlin litar på marknaden, affärstidningen Financial Times kritiserar den.

Så kan debatten om EU:s nya energistrategi tolkas.

När Ryssland nyligen ströp leveranserna till Ukraina sinade gasen även till Centraleuropa. Många politiker fick skrämselhicka. Vad händer nästa gång auktoritära ledare vrider om kranarna?

På höstens informella toppmöte kom EU-ledarna överens om att ta fram en plan för att minska beroendet. Nu börjar linjerna klarna inför de möten i mars som ska ta besluten.

Fortsatta avregleringar är en viktig del av EU-kommissionens recept. De länder som inte öppnat sina marknader ska pressas att gå snabbare fram.

Räkna med hårdare tag

Kommissionen ser visserligen problem. Några få energibolag har snedvridit konkurrensen. De kan vänta sig hårdare tag. Det behövs också politiska åtgärder för att bygga ihop ländernas elnät. Europeiska investeringsbanken ska ge förmånliga lån till sådana satsningar.

Någon grundläggande omprövning är det ändå inte fråga om. Energikommissionären Andris Piebalgs hamnar nära Tony Blairs uppfattning. EU:s energipolitik ska bygga på fria marknader. Politiken kan ge stöd till forskning och till att bygga ihop elnäten. Inte mer.

Lägre priser

Marknadsliberala Financial Times argumenterar emot denna brittiska modell. Det stämmer att liberaliserade marknader ger lägre priser, skrev tidningen 18 februari. Men priset är att det inte finns några reserver. Därför får störningar snabbt negativa effekter: ”På grund av deras avgörande betydelse måste energimarknader ha överskottskapacitet”.

Det är också lärdomen från elavbrott i USA.

Marknaden ordnar inte reserver på egen hand. EU-kommissionens och Tony Blairs ideologiska tilltro till marknaden kan skapa allvarliga brister i energiförsörjningen.

Sverige vill ha en aktiv EU-politik för att spara energi och minska effekterna på klimatet. Det framgår av regeringens synpunkter inför den nya energistrategin. Mona Sahlins tjänstemän lyfter särskilt fram biobränslenas betydelse.

Ambitiös plan

Tyvärr brister förslagen i konkretion. EU bör ta fram en ambitiös plan för energieffektivitet, skriver rege­ringskansliet, men ger inte exempel på vad den ska innehålla. Här hade Mona Sahlin kunnat driva bindande mål för energisparande, inte minst för bilar. Än värre är tilltron till marknaden. Sveriges recept för att få fram reservkapacitet och säkra nät är ”ett stabilt, transparent och förutsägbart regelverk”. Precis det energibolagen brukar efterlysa när de vill slippa politisk inblandning och tvärsemot den ambitiösa politik Mona Sahlin fört på hemmaplan.

Det duger inte.

Om EU ska bli mindre beroende av auktoritära regimer så behövs tuffare politiska krav på energibolagen. Blind tilltro till marknaden kan släcka ljuset.

ME

ARTIKELN HANDLAR OM