ÅSIKT

Blå budget utan gröna ambitioner

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: SPANAR EFTER IDÉER? Det verkar som att miljöminister Andreas Carlgren (c) inte har tänkt till alls när det gäller miljöpolitiken, utan lutar sig mot moderata idéer.
LEDARE

I finansplanen skriver regeringen om budgeten att de inte har hunnit arbeta om alla delar i enlighet med alliansens politik. Ett område ansträngde de sig uppenbarligen extra för att hinna ändra i: miljöpolitiken.

Avsnitten i budgeten om klimat, miljö och hållbar utveckling är en skicklig uppvisning i konsten att skriva politik på ett luddigt och icke-förpliktigande sätt.

Inga förbättringar

Alliansregeringen föreslår inga förbättringar för en renare luft och hållbar utveckling. De är också helt blinda för det nationella ansvaret. Miljöpolitiken beskrivs som en utmaning för ”världen”, ”västvärlden” och Europa. Inte ett ord om hur Sverige kan fungera som förebild genom att gå före.

I budgeten syns alliansregeringens ambitioner tydligt (eller snarare avsaknaden av dem). Det talas om att ett ökat samarbete är av ”yttersta vikt”, att klimatfrågan handlar om ”solidaritet”, att Sverige aktivt ska ”bidra” till att nå EU:s gemensamma mål. Inget mer konkret än så.

Behöver inte vilja mer

Inte ett ord om hur Sverige ska ta sitt solidariska ansvar. Inte ett ord om att sätta upp ett klimatmål som ska uppnås. Inte ett ord om Sveriges viktiga roll som föregångsland. I stället jämförs Sverige med övriga världen, som ett sätt att visa att vi har nått långt och inte behöver ha högre ambitioner.

Regeringen tänker sig prioritera klimatfrågan och havsmiljön under mandatperioden, men ger inga tydliga besked om hur. Fokus ligger även här på att utöka samarbetet runt Östersjön, inom EU och globalt för att ”märkbara resultat skall kunna uppnås”. Återigen bara vad andra aktörer bör göra och hur Sverige kan bidra till att pressa på. Beskedet om incitament för att öka antalet miljöbilar dröjer, likaså hur Östersjön och Västerhavet ska räddas.

Vad gäller infrastrukturen tänker regeringen satsa mer på vägbyggen och mindre på att utveckla kollektivtrafiken.

Väljarna ges inget besked om hur det blir med trängselavgifterna i Stockholm, trots att alliansen för tre veckor sedan lovade att införa dem.

Stark moderat prägel

Allt detta rimmar illa med prioriteringen av klimatet och formuleringarna om att ”klimatförändringarna kräver kraftfulla åtgärder”. Hur har miljöminister Andreas Carlgren tänkt egentligen? Kanske inte alls, eftersom miljöbudgeten har stark moderat prägel.

”Regeringen presenterar en miljöpolitik utan eget ansvar”, som riksdagsledamoten Anders Ygeman (s) så träffande påpekade.

Ansvaret läggs i stället på enskilda människor, andra länder, internationella organ och marknaden. Alla – förutom den svenska regeringen.

NB

ARTIKELN HANDLAR OM