ÅSIKT

Bra miljöpolitik minskar konflikter

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

Goda nyheter från Oslo. Nobels fredspris går till Al Gore och FN:s klimatpanel IPCC. Klimatpanelen har skapat vetenskaplig enighet och ny kunskap om växthuseffekten. Al Gore har förmedlat resultaten i dagens medievärld och ökat det politiskt trycket på handling.

Den norska Nobelkommitténs beslut kan öka trycket på förhandlarna vid det kommande FN-mötet på Bali.

Det behövs.

USA försöker hitta en väg att slippa bindande utsläppsmål. George Bush ordnar egna möten med Kina, Indien, Ryssland och andra viktiga länder. Oljebolag finansierar tankesmedjor som ifrågasätter den vetenskapliga kunskap som FN:s klimatpanel producerar.

Det nya i klimatdebatten är att regeringschefer engagerar sig så aktivt. Priset kan bidra till ännu mer politiskt intresse genom att det sätter fokus på sambandet mellan miljö och säkerhet. Vattenbrist och skador på ekosystemen ökar risken för konflikter. Effekterna kan vi se till exempel i Darfur, där strider om brukbar mark är en av faktorerna bakom mördandet.

Modern säkerhetspolitik måste ta in riskerna för växthuseffekten. Den insikten börjar sprida sig. EU:s ledare beställde i juni en rapport om klimat och säkerhet, som ska diskuteras på toppmötet i mars.

Liknande debatter pågår i andra länder.

Det handlar om mer än klimat. Hav, skogar och jordbruksmark förser oss med en rad ekotjänster som är livsnödvändiga.

Fredspriset borde inspirera till FN-paneler även för biologisk mångfald och naturresurser. Då skulle arbetet för miljö och säkerhet ta ett stort kliv framåt.

ME