ÅSIKT

Utbildade tjejer räddar världen

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: Att utbilda flickor är effektivaste sättet att minska fattigdom konstaterar FN idag på Världsbefolkningsdagen.
LEDARE

Snart är vi över 7,5 miljarder människor på jorden. Och fler kommer vi att bli.

I dag är det FN:s världsbefolkningsdag och siffror från FN uppskattar att vi kommer att vara 9 725 148 000 människor på planeten år 2050.

Färre barn men fler människor

Historiskt gjorde kvinnor inget annat än att föda barn. Trots detta ökade inte världens befolkning. Barndödligheten var så hög att vi inte blev fler.

Sen kom läkemedel, industrialiseringen och befolkningstillväxten exploderade. Toppen nåddes på 1960-talet men har därefter sjunkit. Nu är den hälften så låg och i genomsnitt skattar FN att 2,5 barn föds per kvinna. Om föräldrarna vågar lita på att barnen överlever minskar familjestorleken.

Trots detta kommer världens befolkning att fortsätta öka.

Dagens stora barnkullar kommer att växa upp och föda barn samtidigt som vi blir allt äldre. Kina kommer att passeras av Indien som världens folkrikaste land och länder som Nigeria, Bangladesh och Kongo kommer alla ligga på topplistan över världens tio folkrikaste länder.

Jordens resurser är begränsade. Nu står världens hopp till unga kvinnor.

Skapar ekonomiska resurser

Idag finns 600 miljoner tonårsflickor i världens låg- och medelinkomstländer. Vill vi motverka fattigdom, humanitära kriser och skapa social rättvisa är det enligt FN flickorna vi ska satsa på.

Tjejer som ges rätt till utbildning får färre barn och dör mer sällan i barnsäng eller svåra sjukdomar. Vinsten i att grundskoleutbilda flickor är också dubbelt så stor jämfört med att utbilda pojkar enligt en studie från Världsbanken. Att sedan låta kvinnor jobba i stället för att vara hemma och ta hand om stora barnkullar skulle ge ännu mer fart till ekonomin.

Grundläggande mänskliga rättigheter

Rätten till utbildning är nämligen rätten till ett liv.

Barnäktenskap är både ett brott mot barns rättigheter och en ekonomisk katastrof. Missad utbildning och förlorad hälsa borde vara nog med argument världens ledare att följa FN:s barnkonvention.

En kvinna som kan kontrollera sin reproduktion kan kontrollera sitt liv. Kunskap om preventivmedel och sexuell hälsa är ett kraftfullt ekonomiskt vapen.

Med nära tio miljarder människor i världen 2050 behövs Margot Wahlströms feministiska utrikespolitik i FN:s säkerhetsråd.

Följ Aftonbladet Ledare på Facebook för att diskutera vidare och hitta andra spännande ledartexter.

ARTIKELN HANDLAR OM