ÅSIKT

Fromme Bush borde lyssna på världens kyrkoledare

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

George W Bush är en from man. Som alla andra i det amerikanska etablissemanget. Metodist. Går i kyrkan. Bjuder till bönefrukost i Vita huset. Slår vakt om kristna värden.

Ja, presidenten bekänner sig till Vår Herre. Men uppenbarligen också till Mammon, krig och vapenmakt. Kanske imponeras han mer av den hotfulle guden som bullrar runt i Bibelns gamla testamente och anbefaller våld som konfliktlösning? Och mindre till fredsfursten Jesus, som lär oss att rättvisa, frihet och försoning är enda vägen till en värld utan krig.

Bushregimen kräver hela världens solidaritet i den nödvändiga kampen mot terrorismen. Men sviker samtidigt världens fattiga. Och struntar i mödosamt hopsnickrade globala avtal om missiler, nedrustning och klimatpolitik.

Uppladdningen för ett storkrig mot Irak har blivit droppen. Inte bara för allierade i Nato. Utan för viktiga religiösa ledare som kräver mer fredsdiplomati, bland andra ortodoxe patriarken Bartholomeus i Istanbul. Och påven Johannes Paulus, som sänder en kardinal till Bagdad och arrangerar överläggningar i Rom mellan Kofi Annan och Iraks vice premiärminister Tariq Aziz.

Aktiv är också nye ärkebiskopen av Canterbury, den politiskt radikale Rowan Willliams. Han är utnämnd av brittiska regeringen att vara högste ledare för den anglikanska kyrkan. Men visar – innan han ens är installerad – det moraliska modet att häftigt kritisera både Blair och Bush för deras enögda bombfilosofi.

Förra onsdagen gjorde Kyrkornas världsråds president Konrad Raiser och ett 15-tal tunga europeiska kyrkoledare – däribland svenske biskopen Jonas Jonson – en appell mot kriget. ”Vi accepterar inte de angivna motiven för ett krig mot Irak. [–] Förebyggande militärt våld och krig som medel att förändra ett annat lands regering är omoraliskt och strider mot FN-stadgan.” Biskoparna vill ge mer tid för vapeninspektörerna att hitta eventuella massförstörelsevapen och därmed avväpna regimen i Bagdad. Saddam Hussein uppmanas att samarbeta med FN. Kyrkoledarna mötte Gerhard Schröder och utmanade Tyskland i dess roll som ordförande i FN:s säkerhetsråd.

Här hemma hävdar ärkebiskopen att regeringen bör vara mer aktiv i arbetet med att finna fredliga lösningar på konflikten. ”Ett krig mot Irak (ger) de extrema islamistiska grupperna i världen den bekräftelse de söker på att USA och västvärlden är på väg att tvinga resten av världen till underkastelse.”

I USA då, vad händer där? För tio dagar sedan skrev 46 amerikanska kyrkoledare att de snarast vill träffa Bush för att i ”en pastoral anda” överlämna sitt budskap. ”Krig är inte bara, eller ens främst, en fråga om militär strategi”, skriver de, anförda av Robert Edgar, generalsekreterare i det amerikanska nationella kyrkorådet och tidigare kongressman.

Krigshetsen måste tonas ned för att regeringen ska kunna finna en väg till freden ”som är både profetisk och praktisk”.

Den fromme i Vita huset har fått svar på tal, från bröder och systrar i nästan alla världens kyrkosamfund. Måtte han lyssna!

Stefan Edman