Gratisarbete ger inga jobb

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

”Det handlar om en utfasning från
arbetslivet”

Foto: Foto: Robin Lorentz-Allard
”högt mänskligt pris” Röda korset är en av de stora ideella organisationerna som tar emot flest i fas 3 – en åtgärd där långtidsarbetslösa arbetar utan lön, men arbetsgivaren får bidrag för att ta emot dem.

Det kunde vara en filosofisk fråga, som om glaset egentligen är halvfullt eller halvtomt.

När Arbetsförmedlingen en smula stolt konstaterar att nästan hälften av de arbetslösa som skrivs in i den så kallade jobb- och utvecklingsgarantin får ett jobb, är det naturligtvis sant.

När Socialdemokraternas Ylva Johansson nästan samtidigt visar att antalet arbetslösa i garantins sista steg ökar med 50 personer om dagen är det också sant. Gratisarbetet i fas 3 – till och med statsminister Reinfeldt medger att namnet är förfärligt – omfattade förra veckan 25?591 personer.

Men frågan om vad som händer i jobb- och utvecklingsgarantin – ännu ett exempel på politiskt nyspråk – är inte filosofisk. Den handlar om verkliga människor, och om den kanske viktigaste politiska frågan just nu.

Och när informationsavdelningarnas formuleringar rensats bort beskriver både rapporten från Arbetsförmedlingen och oppositionens siffror samma sak. För väldigt många leder garantin varken till jobb eller utveckling.

För varje dag blir det dessutom allt svårare att bryta sig loss.

Endast var tionde går vidare

Den som utförsäkrats från a-kassan ska först få coachning för att själv hitta ett jobb. Sedan följer praktik och andra åtgärder. Till sist öppnas dörren, eller kanske luckan, till fas 3.

Därmed försvinner rätten till aktiva insatser som skulle kunna göra det möjligt att återvända till ett jobb.

Det handlar om en utfasning från arbetslivet.

Som Arbetsförmedlingen svalt konstaterar, deltagarna i fas 3 skiljer sig från de deltagare som klivit in i programmet.

De har oftare funktionshinder, de är oftare äldre och de har ofta varit arbetslösa tidigare. Personer som har svårt att få ett jobb. Gratisarbete, många gånger med konstruerade arbetsuppgifter, gör inte mycket för att ändra på den saken.

Enligt Arbetsförmedlingen går ungefär var tionde som skrivits in i fas 3 vidare till någon typ av arbete. Lika många lämnar programmet av andra skäl, men åtta av tio blir kvar.

Regeringen bekämpar arbetslöshet och ohälsa med hårdare villkor för arbetslösa och sjuka. Det är en politik med ett högt mänskligt pris, som faktiskt inte fungerar. Det växande antalet arbetslösa i fas 3 är ännu ett exempel.

Finns bättre alternativ

Det finns andra vägar, med aktiva insatser och individuellt stöd till anställda och arbetsgivare. Större möjligheter att erbjuda utbildning fanns i går på Arbetsförmedlingens önskelista.

Men någon vilja till omprövning är det svårt att spåra hos regeringen.

I stället fortsätter man att säga till oss att det halvtomma glaset faktiskt är halvfullt.

Aftonbladet
Ingvar Persson

ARTIKELN HANDLAR OM