ÅSIKT

Gröna folkhemmet – ännu är det inte rött

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: TUFF STRID Mona Sahlin ska förverkliga Göran Perssons dröm och ro det gröna folkhemmet i hamn. Det kommer att bli en av hennes tuffaste fighter.
LEDARE

Det är nästan 10 år sedan Göran Persson som nyvald partiordförande höll sitt stora tal om ”det gröna folkhemmet”. Att han ville att Sverige skulle bli det första ekologiskt uthålliga samhället. Att socialdemokratin inom en generation skulle lämna över ett samhälle till barn och barnbarn där de stora miljöproblemen var lösta.

Det var en storslagen framtidsvision. Så vann Göran Persson miljövänners, naturvårdsaktivisters och kärnkraftsmotståndares hjärtan – men hur gick det med socialdemokratins?

Lever miljöfrågorna i s?

Det har hänt en del. Sverige har varit pådrivande i världen i miljöfrågor, inte minst i klimatpolitiken. I EU tillhör Göran Persson dem som tuffast driver arbetet för en hållbar utveckling.

Här hemma har vi fått en miljöbalk, miljömål och en nationell strategi för hållbar utveckling som spänner över allt från samhällsbyggnad, energieffektivisering till välfärd, demografi och folkhälsa. Allt från kärnkraftsavveckling till snålspolande toaletter. Omställningen ska vara motor för innovationer, tillväxt och nya jobb. Så ser strategin ut.

Praktiska steg, javisst, men finns det gröna folkhemmet i politiken? Lever det inom socialdemokratin? I det digra materialet till s-kongressen som hålls i Malmö om några dagar nämns begreppet grönt folkhem nästan inte alls – varken i motioner eller partistyrelsens många utlåtanden.

Göran Perssons dröm

Samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin, en av regeringens bästa strateger och kommunikatörer, har fått uppdraget att ro Göran Perssons dröm i land. Vi gick till Mona för att leta efter det gröna folkhemmet.

”Det gröna folkhemmet var Görans tal och är fortfarande Görans dröm. Han har givit det plats i regeringspolitiken men få har funnits runt omkring som stöttat och drivit frågorna, skapat opinion. Det har inte riktigt fått fäste och vuxit inom socialdemokratin. Inte blivit partiets. Nu ska det bli det”, lovar Mona Sahlin.

Hon tror att det måste ske med samma metoder som andra nya och svåra frågor som jämställdheten, feminismen, integrationen. Allt måste tas i små steg för att så småningom växa till ett perspektiv som genomsyrar alla frågor. Det går inte att ta fram Den Stora Planen och säga: Så här ska det vara, menar Sahlin.

Hon har ändå kommit så långt att det finns några viktiga konkreta mål som hon preciserar. Det handlar om en nationell strategi för energieffektivisering som ska presenteras i vår. Om att oljeberoendet ska vara utfasat 2020. ”Oljepriset har tredubblats sedan 1996. Problemet är inte att bensinskatten är för hög utan att oljan tar slut.”

I det gröna folkhemmet måste den förnybara elen växa. Sahlin vill ge vindkraften betydligt större plats. På programmet står också ett stort ombyggnadsprojekt av miljonprogrammets bostadsområden.

”Sverige har kunnandet”

”De är 40 år nu och måste rustas upp. Då borde vi göra det i ett helhetsperspektiv som rymmer hela livsmiljön, bostäderna, integrationen, stadsplaneringen, klimatet, trafiken. Vi ska använda spetsteknik, tänka energieffektivt och bygga för en ekologiskt hållbar framtid. Sverige har det kunnandet. Vi exporterar det redan till nya städer i Kina. Nu är det dags här. Det vore så spännande, så spännande”, säger en entusiastisk samhällsbyggnadsminister.

Vi resonerar om att det gröna ibland har en negativ klang, rymmer en dimension av tvång och restriktioner. Att folk känner att det gröna folkhemmet helt enkelt kräver uppoffringar.

Med det röda folkhemmet var det tvärtom. Det kostade visserligen högre skatter men kom mera påtagligt medborgarna till nytta. Alla fick pension, utbildning och sjukvård.

”Jag tror att vi för mycket har fokuserat på att straffa bort det dåliga. Jag tror vi mera ska fråga oss hur vi kan stimulera det goda. Nu ger vi till exempel bidrag för konvertering, omställning av uppvärmningen i bostäder. Då gäller det att folk hänger på. Tar chansen nu!”

Katastroferna skapar insikt

Vi är överens om att de stora miljökatastroferna kanske kan väcka oss till insikt. Tsunamin, stormarna, skyfallen. Översvämningar i vissa delar av världen, torkan som breder ut sig i andra. Alla dessa katastrofer och hot kan skapa en annan resonansbotten för insikt och vilja att ställa om. Till och med president Bush och USA verkar lite skakade av vad som sker.

”Ingen kan längre runda frågorna. Det handlar inte om en avlägsen framtid för våra barnbarn. Orkanen Katrina hände inte 2050, utan nu. Miljö och hållbar tillväxt handlar om här och nu och det är bråttom.”

Tror du att vi hade kommit så här långt i Sverige utan en gång centerns men nu miljöpartiets roll? Den gröna skatteväxlingen är till exempel mycket mp:s förtjänst.

”Miljöpartiet har spelat roll men de springer hela tiden långt före, ofta lite uto­piskt. Jag känner att vi socialdemokrater tydligare måste forma vår egen gröna politik. Det har varit lättare att göra det i regeringen än i partiet. Kanske för att vi ibland kunnat skylla på mp för förslag som inte varit populära. ’Vi måste ta det här för att klara regeringsmakten’ har det kunnat heta, inte minst ute i partiet när man ska förklara för väljarna.”

”Nu måste vi sätta målen, ta stegen för socialdemokratins och vår egen framtids skull.”

Miljöpartiet en förutsättning

Hon låter övertygad, nästan lite uppspelt inför uppgiften, Sahlin. Onekligen har hon varit med om att ta många fighter i politiken. Den här blir inte den lättaste.

Med den politiska karta vi lever med i dag är ändå inte miljöpartiet en förutsättning för en fortsatt socialdemokratisk regering som vill driva igenom en politik för ett grönt folkhem? undrar vi.

”Jo, på kort sikt ser jag mp som en förutsättning för ett regeringsinnehav där vi kan förverkliga den socialdemokratiska hållbarhetspolitiken. Men först måste vi formulera vår egen politik för det gröna folkhemmet. Det är bara då vi kan få det här kittet i partiet som gör att vi håller fast vid målen men ändå kan kompromissa om vägen”, säger Mona Sahlin.

Lena Askling, Mats Engström