ÅSIKT

Så breddas ledarskapet

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

Det är dags för socialdemokraterna att öppna upp både politiken och maktstrukturerna.

Foto: Partiledare sökes Det har blivit dags för socialdemokraterna att välja ny ordförande och partiledning. Nu har de chansen att bryta med gamla maktstrukturer. Kanske bör flera personer företräda partiet?

26 OKTOBER 2006. Vilket mandat för förändring är socialdemokraterna beredda att ge sin nya ordförande och partiledning? Diskussionen om partiets politik, ledarskap och framtid har rivstartat i klubbar, arbetarkommuner, distrikt, i bloggar och informella forum. Det är det positiva resultatet av valnederlaget.

Politikens och ledarskapets inriktning och profil hänger intimt ihop. Lena Hjelm-Wallén, ordförande i valberedningen, uttryckte saken så här:

– Valberedningen måste först enas om den profil vi söker på en ny partiordförande. Men generellt måste personen kunna samla partiet, entusiasmera, både leda och lyssna och driva på.

Bryt mansdominansen

I diskussionen håller redan falangerna på att positionera sig. Kvinna eller man? Ska partiet gå åt vänster eller höger? Måste partiledaren sitta i riksdagen? Ska erfarenhet eller generationsväxling vara avgörande? Vilka är kraven som ska garantera ett nytt öppet, demokratiskt ledarskap – eller var det inget fel på det gamla?

Självklart måste det bli en kvinna! Det är en förtroendefråga efter mer än 100 år av mansdominans. Men vänster eller höger är i dag mer komplext än den klassiska formuleringen. Politiken måste moderniseras, radikaliseras och samtidigt bära jämlikhetsprägel i EU-medlemskapets och den tuffa globaliseringens tid. Är det vänster eller höger?

Måste föryngras

En plattform i riksdagen kan vara betydelsefull men inte ensamt avgörande. Att socialdemokratins ledarskap måste föryngras är de flesta överens om. Men inte enbart föryngras – det måste också breddas.

Kanske är det dags att tänka i nya banor, särskilt när partiet är i opposition. För första gången sedan Per Albin Hansson väljer socialdemokratin en partiledare som inte automatiskt blir statsminister. Det betyder två lika viktiga roller för ledarskapet: oppositionspolitiken mot regeringen och vitaliseringen och organiseringen av partiet och folkrörelsearbetet.

Varför skulle inte socialdemokratin kunna pröva ett breddat ledarskap? Partiledningen borde vara ett lag, ett lag där flera företräder partiet med en politik, men i olika roller. En modell skulle kunna vara: en partiordförande, en vice ordförande som är talesman i riksdagen för oppositionspolitiken där och en partisekreterare som med partiordföranden organiserar och vitaliserar partiet. Alla valda av partimedlemmarna med egna mandat.

För osynligt och lojalt

Så skulle partiet kunna stärkas som självständig folkrörelse. Partiet har varit för osynligt, lojalt och för lite olydigt mot regeringspolitiken. Lojaliteten med regeringsmakten och insikten om svårigheterna att regera i minoritet med stöd av miljö- och vänsterpartierna har lagt hämsko på kritik, krav och idéer.

Det är dags att öppna upp både politiken och maktstrukturerna. Dags för ett nytt slags ledarskap.

Socialdemokratin behöver inte bara en kvinna utan också ett lag.

Lena Askling

ARTIKELN HANDLAR OM

Politik