ÅSIKT

Slarva inte bort trängselskatten

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

1 augusti 2007. I dag betalar Stockholms bilister åter trängselavgift när de åker in eller ut från staden. En av de senaste årets kanske mest kontroversiella och uppslitande politiska frågor når?–?möjligen?–?något slags målgång.

Trängselskatterna har överlevt politiska, demokratiska och organisatoriska misstag som hade sänkt de flesta andra idéer.

Lokala politiker som tvingats svika otvetydiga utfästelser efter påtryckningar från partiledningar i Rosenbad. Inte en utan två gånger.

Tvingas igenom ovanfrån

Möjligen började socialdemokraten Annika Billströms auktoritet urholkas redan när Göran Persson pressade igenom det första trängselskatteförsöket. Sannolikt upplever de borgerliga politiker som inför valet drev motståndet mot skatten som en valfråga samma sak när systemet i dag permanentas.

En folkomröstning vars förutsättningar redan från början skvallrade om att resultatet omöjligt kunde bli entydigt. I Stockholm, den kommun trängselskatten faktiskt berör, fick systemet en liten men tydlig majoritet.

Lägg till detta betalningsrutiner som hotade att utsätta stora grupper för efterkrav och krångel med transpondrar, och det ger bilden av ett omöjligt projekt.

Ändå införs alltså trängselskatten i dag. Optimisterna hävdar att det ska ses som en seger för det politiska förnuftet. Tanken att med avgifter försöka styra bilismen och på det sättet göra trafiken och livet i storstaden mer uthärdligt är helt enkelt så bra att den överlevt Stockholms omilda behandling.

Fakta sparkar

I grunden är det riktigt, även om det också krävts ett stort mått politiskt engagemang. Försökets uppenbara framgångar fick opinionen att svänga. Trafiken flöt bättre, och den igenkorkade innerstaden kunde andas en smula.

Det är rimligen också siffrorna på hur mycket trafiken faktiskt minskade, och hur mycket framkomligheten ökade som fått den borgerliga regeringen att köra över lokalpolitikerna runt Stockholm. Fakta sparkar, som det brukar heta.

Just därför kan det på sikt bli förödande att regeringen dragit undan en av grundtankarna bakom det framgångsrika försöket. Inkomsterna från trängselskatterna skulle bidra till en kraftfull upprustning av kollektivtrafiken, en förutsättning för att storstaden ska fungera.

Svekdebatt hotar

I det system som nu införs saknas den kopplingen. Istället marknadsför regeringen avgifterna som ett sätt att betala för nya vägbyggen.

Det bäddar för en framtida svekdebatt. Inte bara därför att inkomsterna från trängselskatterna knappast räcker till de vägprojekt som utlovats, utan framför allt för att nödvändiga investeringar i kollektivtrafiken blir svårare att genomföra.

Och det är kollektivtrafiken, inte utbyggd bilism, som är svaret på staden växande transportbehov.

IP