Jenny Wennberg

SD kan allvarligt skada din hälsa

Arbetsmiljöverket ger facket rätt i skräckväldets Hörby

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

”Alla har rätt till en bra arbetsmiljö. Vi bedömer att det finns brister i er
arbetsmiljö, som kan leda till att någon blir sjuk eller skadar sig.”

Så inleder Arbetsmiljöverket sin motivering till beslutet om vitesföreläggande mot SD-styrda Hörby kommun.

Om Hörby inte vidtar åtgärder som kommer tillrätta med de arbetsmiljöproblem som finns före den 1 juni i år kommer Hörby tvingas betala 75 000 kronor i vite.

Trakasserier och förtal

Sedan Sverigedemokraterna vann valet i Hörby har 25 kommunala chefer slutat och verksamheter skurits ner. Akademikerförbundet SSR har beskrivit den rådande situationen med ord om mobbning, kränkningar, trakasserier och förtal. Fackliga förtroendevalda har blivit hotade.

Hörbyborna har protesterat mot nerskärningarna. Mötesfrihet och åsiktsfrihet är grundläggande i en demokrati. Men i Sverigedemokraternas värld är en demonstration ”ett generalangrepp på folkstyret”.

Döende demokrati

När Aftonbladets journalist Peter Kadhammar vill titta i kommunens diarium, något som är en självklar del i det journalistiska arbetet, sitter två kommuntjänstemän bredvid honom. Han får en halvtimme på sig.

Att kunna begära ut handlingar och titta i ett diarium är en av byggstenarna i svensk demokrati. Det är det här som är transparens, det som gör det möjligt att granska vad som sker i det offentliga Sverige. Det är offentlighetsprincipen som ger journalister och medborgare insyn i vad som sker bakom kommunhusens och myndigheternas väggar, vilka beslut som fattas, vilka mail som skickas.

Det är så här vi upprätthåller vår demokrati.

Allt det där har satts på undantag i Hörby. Där Sverigedemokraterna får bestämma riskerar människor bli sjuka eller komma till skada.

Och det är också därför det som skett i Hörby är så ruggigt.

Det här är en inblick hur Sverigedemokraterna fungerar. Egentligen.

Bakom den välkammade, vältaliga fasaden finns inte det som påstås.

Där finns bara det som alltid följer med rasistiska rörelser; rädsla, tystnad och en döende demokrati.

Publisert:

LÄS VIDARE

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.