ÅSIKT

Svenska modellen är ingen gränsvakt

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: TECKNING ROBERT NYBERG
LEDARE

Nyligen publicerade Socialdemokraterna en annons med texten "Vi slår vakt om Sveriges säkerhet - Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas".

Den tillhörande bilden föreställer en polis och en passkontrollant som undersöker människors papper på ett tåg.

Annonsen är faktiskt helt knäpp.

Den svenska modellen handlar om solidaritet - inte om gränsvakter. Omvärlden är inget hot mot vårt land.

Öppenhet och nyfikenhet

Tvärtom har vi alltid välkomnat människor utifrån hit för att arbeta, studera och när de behöver en fristad. Öppenhet och nyfikenhet är viktiga svenska värderingar.

Vår ekonomi drivs av export och vi tillhör globaliseringens vinnare eftersom vi konkurrerar med innovationer och avancerad teknologi. Svenska företag finns över hela världen och det råder en bred samsyn i Sverige om att frihandel och öppenhet är en styrka.

För varje gräns som stängs förlorar vi lite av våra möjligheter, vår konkurrenskraft och vår frihet.

Protektionism och nationalism

I andra länder ser det ofta annorlunda ut. Där hyllar man sina gränser som i S-annonsen. Det brukar sluta med rädsla för förändring, protektionism och nationalism.

Den svenska modellen är ett av våra viktigaste värn mot just denna typ av inskränkthet. Den gör att arbetstagarna inte blir förlorare när världen förändras. Våra fackföreningar försvarar inte gamla omoderna jobb utan bejakar ny teknik och nya arbeten.

Men stolthet kallar vi oss ibland med rätta världens modernaste land.

– Vi ska inte vara rädda för den nya tekniken, vi ska vara rädda för den gamla tekniken, som Stefan Löfven har uttryckt saken.

Fördelar och nackdelar

Krafter som förändrar vårt samhälle som digitalisering, invandring, globalisering och frihandel har både för- och nackdelar. Det gamla försvinner och ersätts av något nytt och okänt.

Men i Sverige är vi inte rädda för framtiden, i stället satsar vi på att ge människor trygghet i de förändringar som alltid sker. Vi bygger broar till nya arbeten och ger trygghet mellan olika jobb.

S-annonsen avslöjar ett osunt flörtande med de inskränkta och protektionistiska krafter som sveper över Europa just nu. Krafter som vill ändra på just den öppenhet som gjort vårt land så framgångsrikt.
Om även Sverige ger efter för det tänkandet blir vi både fattigare och mer inkrökta.

Det är motsatsen till att slå vakt om Sveriges säkerhet.

ARTIKELN HANDLAR OM