Ingvar Persson

Alla borde tacka Kommunal idag

Nu är risken för strejk borta

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Det blir ingen konflikt inom äldrevården. Både fackförbundet Kommunal och de privata vårdföretagens arbetsgivarorganisation har tackat ja till budet från medlarna.

Det ska vi alla vara mycket tacksamma över. En konflikt är inget att ta lättvindigt på, som Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog gång på gång har sagt.

För det första därför att en konflikt naturligtvis skulle ha skapat väldiga problem i äldreomsorgen. Man kan säga att omsorgen är kommunernas ansvar, och att kommunerna på något sätt skulle ha kunnat ta över om de privata arbetsgivarna misslyckats med att få fram ett avtal. Men tror någon att det skulle fungera i verkligheten? Mitt i en pandemi?

Knappast.

Samma satsningar

För det andra ska vi vara tacksamma för att avtalet betyder att Kommunals privatanställda medlemmar kan räkna med samma satsning på yrkesutbildade som kollegorna i kommunal verksamhet. Och det sker utan att de anställda tvingas betala med försämringar på andra områden. Det innebär bättre och mer rimliga löner för bland annat undersköterskor som gör en av samhällets viktigaste arbetsuppgifter. Men det innebär också att motiven för kompetensutveckling och kvalitetsarbete i äldreomsorgen blir tydligare.

Efter det senaste året vet vi att det verkligen behövs.

Privata vårdbolag hade dessutom gjort sig själva omöjliga som arbetsgivare ifall de vägrat gå med på villkor motsvarande de kommuner och regioner ger.

Flexibelt system

Men det finns också ett tredje och lite mer diffust skäl att känna lättnad över att det blev ett avtal i dag. Uppgörelsen visar nämligen att den svenska lönebildningsmodellen kan vara tillräckligt flexibel för att rymma insatser som Kommunals prioritering av undersköterskor och andra med en yrkesutbildning. Det har verkligen inte varit självklart.

I grunden för lönebildningen i vårt land finns den så kallade industrinormen. Det betyder att industrins avtal är utgångspunkten för samordningen mellan arbetsgivarorganisationer och fackförbund. Industrins avtal är dessutom grunden för de statliga medlarnas arbete.

Somliga, inte minst på arbetsgivarsidan, brukar försöka tolka normen som ett absolut tak. Då blir det svårt att få utrymme för satsningar på till exempel felavlönade kvinnor eller lågavlönade kvinnor och män.

Dagens uppgörelse betyder att medlarna lyckades hitta en lösning som både håller sig inom normen och rymmer en satsning på yrkesutbildade i privata omsorgsbolag. Och att parterna accepterade den lösningen.

Det ska vi som sagt alla vara tacksamma över.

Publisert:

LÄS VIDARE

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.