ÅSIKT

Frihetsreform för de äldre

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

SSU-ordförandens generationskrig är skamligt

Foto: tid för promenader I dag handlar hemtjänst mest om omvårdnad av sjuka. Med Lars Engqvists förslag kan alla äldre få hjälp med enklare tjänster eller bara att ta en promenad, saker som ger kvalitet i vardagen.

Hemtjänst till alla – en rätt för alla över 75 år till ett par timmars hemhjälp varje vecka, vill socialminister Lars Engqvist införa.

Socialministern presenterade i går förslaget som är ett led i ett större program för hur samhällets framtida äldreomsorg ska se ut. Ett trygghetskontrakt med de äldre där det klargörs vilken omfattning och kvalitet medborgarna kan förvänta sig av samhällets omsorg, hur den ska finansieras, hur personal- och utbildningsbehoven ska klaras och vilken praktisk service vi kan räkna med på äldre dar. 2005 ska det nya trygghetsprogrammet vara klart.

Ger äldre makt att välja själva

Gårdagens besked från socialministern är välkommet, varmt välkommet. Gruppen äldre pensionärer har i spåren av nittiotalskrisen drastiskt fått se samhällets stöd krympa. Antalet timmar i hemtjänsten har minskat kraftigt och verksamhetens inriktning radikalt förändrats. I dag handlar hemtjänst i huvudsak om omvårdnad av ganska svårt sjuka och handikappade och i mycket liten utsträckning om service, enklare tjänster och tid för promenader, besök eller annat som ger vardagen kvalitet och innehåll.

Lars Engqvist föreslår nu att alla ska få rätt till några sådana timmar per vecka utan behovsprövning. Det är en betydelsefull frihetsreform för de äldre som ger dem makt att själva välja hur de vill påverka sin vardag.

Socialministern hävdar att reformen inte kostar något eftersom den innebär ett förebyggande arbete som gör att många äldre kan bo kvar längre hemma och hålla sig mer aktiva och friska. Därmed skjuts tyngre vård- och omsorgsbehov upp och blir mindre kostnadskrävande för kommunerna.

Fler äldre är inget problem

Långsiktigt håller nog Engqvists kalkyl. Långtidsutredningen har också visat att ökningen av antalet äldre inte är ett så stort samhällsekonomiskt problem som ofta påstås. De äldre blir fler men samtidigt friskare och tillväxt och ökad sysselsättning klarar då en samhällsfinansierad äldreomsorg också i framtiden.

Skamligt, Mikael Damberg

I ett inledningsskede drar dock hemtjänstreformen naturligtvis både pengar och personal men någon finansiering redovisar inte ministern vilket är synd. Diskussionen riskerar att enbart hamna i en träta om var pengarna ska tas. Att som SSU:s ordförande Mikael Damberg genast starta ett ”generationskrig” och upprört tala om att ”friska, rika pensionärer ska få gratis hemhjälp när vallöftena om höjt tak i föräldraförsäkringen hotas”, är skamligt.

Både barnfamiljerna och pensionärerna tillhör dem som drabbats hårdast av budgetsaneringen men det är de äldre som kompenserats minst. De behöver mer service och mer av egenmakt över sina liv. För att alla ska kunna ta del av frihetsreformen och inte ”fattigpensionärer” och ekonomiskt utsatta ska tvingas avstå, bör den vara just gratis, lika för alla som generell välfärd ska vara. Damberg får lugna ner sig.

LA