Konsumentskyddet revolutioneras i EU

Publicerad:
Uppdaterad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Hur ska jag få rätt mot ett italienskt

företag som säljer defekta cd-skivor på internet?

När marknaden blir europeisk måste också politiken bli det. Så är tanken bakom den smygande revolutionen av konsumentskyddet. Nationella regler över en viss

gemensam miniminivå ersätts alltmer av enhetliga krav.

– Vi i Sverige har ju tidigare varit väldigt förtjusta i minimiregler, säger konsumentminister Ann-Christin Nykvist. Nu menar vi i stället att det är bra med harmoniserade regler, men vi kan bara acceptera dem om de är på en hög konsumentskyddsnivå.

Bakgrunden är att problemen blivit alltmer gränsöverskridande.

– Även om du har väldigt bra regler nationellt så kommer de inte alltid att hjälpa konsumenterna när marknaden blir gemensam, säger Nykvist.

Just nu förhandlar hon med sina EU-kolleger om regler mot olämplig marknadsföring.

Det är inte så enkelt. Sverige vill att även människor som har svårt att kritiskt granska reklam ska skyddas. Så är det inte i EU-kommissionens utkast:

– I förslaget har man snävat in otillbörlig marknadsföring och sagt: Det räcker att det fungerar för en normal konsument. Vi i Sverige tycker att det ska vara schyst marknadsföring utifrån ett helhetsperspektiv.

På andra områden har det varit lättare att övertyga, säger Nykvist och tar maten som

exempel. Sverige har bidragit till bättre märkning för allergiker och till en utfasning av antibiotika vid uppfödning.

Konsumentrörelsen tycker det är bra när EU:s inre marknad ökar konkurrensen och pressar priserna. Men det finns också en oro för att övervakningen fungerar dåligt, särskilt i länder med svaga tillsynsmyndigheter. Det gäller inte minst när EU får tio nya medlemsstater.

Ann-Christin Nykvist vill inte överdriva farhågorna:

– Jag har inte bilden att utvidgningen skulle innebära att vi översvämmades av farliga leksaker, till exempel. De nya länderna är intresserade både av att bygga upp ett bra regelverk och en god tillsyn.

Hur det går avgörs snarare av politiska förhållanden i hela unionen.

– Det beror på vad det är för regeringar som sitter. Det blir lättare om de är intresserade av att ha konsumenten i centrum.

Den tyska regeringen går bra att samarbeta med. Svårare är det med britterna, och hopplöst med den nuvarande danska regeringen.

Räcker konsumentministerns föresatser när svenska regler ersätts med EU-direktiv? Departement och myndigheter måste fördela om resurser från nationellt arbete till EU-

nivå, skriver Arthur D Little i en omvärldsanalys åt regeringskansliet.

– Jag tror att vi kommer att jobba mycket med EU-frågorna i och med att marknaderna blir mer integrerade, svarar Ann-Christin

Nykvist. Tillsynsmyndigheterna måste vara beredda att samarbeta mycket med kollegorna i andra länder.

Hennes ambitioner är goda, men omställningen brådskar. Om svenska konsumenter ska se de nya EU-reglerna som förbättringar måste alliansbyggande och samarbete mellan myndigheterna få ännu större tyngd än i dag.

Mats Engström

Publicerad:

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.

ÄMNEN I ARTIKELN