ÅSIKT

Gräv ner stridsyxan – samarbeta istället

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: Aftonbladet bild
Lönekonkurrens från låglöneländer är inte Sveriges problem, konstaterar en LO-rapport. Hotet är istället svårigheten att nå tillräckligt hög sysselsättning.
LEDARE

Konkurrensen från Kina är inget hot mot våra svenska löner, skriver LO-ekonomerna i rapporten ”Klarar Sverige strukturomvandlingen?” Där avfärdar de både att den höga arbetslösheten beror på lönekonkurrens från låglöneländerna och att kinesiska löner hotar de svenska.

Det finns inga tecken på att globaliseringen inneburit någon press neråt på svenska reallöner och det finns ingen ödesbestämd utveckling i den riktningen. Globaliseringen ger visserligen ett tryck på lönekostnadsutvecklingen men leder också till ett starkare omvandlingstryck som tvingat företagen att bli effektivare, mer produktiva och ha ett högre kunskapsinnehåll i produktionen, hävdas i rapporten.

Utbildningen viktig

En central slutsats är att näringsutvecklingen främst bestäms av utbildningssektorns utveckling; volym, kvalitet och inriktning. Därför är de otillräckliga skolresultaten i grund- och gymnasieskolan ett stort hot mot möjligheten att klara en jämn inkomstfördelning och hög sysselsättning.

Den varningssignal LO-ekonomerna ser för Sverige handlar inte främst om löneutvecklingen utan om svårigheten att nå en tillräckligt hög sysselsättning. För att klara det krävs stora förändringar av den ekonomiska politiken och bland annat i arbetsmarknaden, socialförsäkringarna, utbildningen och innovationspolitiken, skriver de.

Medhåll från många

Det är en utveckling i den riktningen Sverige måste bejaka. LO-ekonomerna är heller inte ensamma om att se möjligheterna så. TCO:s samhällspolitiske chef Roger Mörtvik skriver i sin bok ”Turboekonomin” att Sverige behöver ett gigantiskt utbildnings- och innovationslyft de närmaste 10-20 åren för att klara den globala ekonomins järnhårda konkurrens. Saco:s samhällspolitiske chef Gunnar Wetterberg är inne på liknande spår och vill se en mer kvalificerad gymnasieskola med bland annat en kvalitativ yrkesutbildning, lärlingsplatser och ingångsjobb.

Statliga Nuteks och Ingenjörsvetenskapsakademiens slutsatser i rapporten ”Framtidens näringsliv” är att det krävs en storsatsning på utbildning, forskning och bättre förutsättningar för små och medelstora företag.

Forskningen central

VINNOVA, Verket för innovationssystem, publicerar en rapport om forskningens och innovationernas betydelse för tillväxt och sysselsättning . Även Svenskt Näringslivs framtidskommission betonar vikten av bättre utbildning och närmare samverkan mellan skola och näringsliv, även om arbetsgivarna fokuserar på sänkta skatter.

Det finns trots allt stor samsyn mellan arbetsmarknadens parter, experter och politiker om vilka de viktigaste instrumenten är för Sveriges konkurrenskraft och sysselsättning.Arbetsmarknadens parter borde gräva ner stridsyxorna och återgå till förhandlingar och avtal och ett samarbete med staten/regeringen om en framtidspolitik för Sverige. Då kan jobben komma och löner och välfärd tryggas.

LA

ARTIKELN HANDLAR OM