Börja tillverka svenska vaccin

Uppdaterad 2011-03-08 | Publicerad 2005-08-25

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

RENSNING Thailändsk militär sanerar en fågelfarm efter ett utbrott av fågelinfluensa.

Fågelinfluensan närmar sig Europa. Fortfarande är det oklart om just detta virus kommer att omvandlas så att det smittar mellan människor. Risken är ändå stor att en allvarlig influensa sprids över världen någon gång de kommande åren.

Vår beredskap mot en sådan pandemi är god, påstår regeringen. Folkhälsominister Morgan Johansson har lovat att alla ska få ett fullgott skydd. Det är än så länge ett tunt löfte.

Litet lager

Visserligen har Sverige ett lager av antivirala mediciner, som kan dämpa effekterna. Men antalet doser är en bråkdel av vad Norge och Finland skaffat. Morgan Johansson hänvisar till att Sverige följer rekommendationerna från Världshälsoorganisationen, WHO. De texterna anger inte den mängd me­diciner varje enskilt land bör köpa in, det bestämmer staterna själva.

Låg prioritet

Först när ett nytt virus uppstår kan färdiga vaccin tas fram. I dag har fem företag i världen den förmågan. De har inte haft ekonomiskt intresse av att bygga ut tillräcklig kapacitet. ”Sverige kan inte räkna med att få tillgång till de mängder vaccin man skulle behöva”, skriver Socialstyrelsen i en lägesrapport. Fattiga länder kommer att drabbas ännu hårdare.

Socialstyrelsen utreder på regeringens uppdrag hur situationen ska förbättras. Ännu finns det inget beslut om att starta egen produktion eller att, som Norge, köpa förtur i kön hos läkemedelsjättarna.

Ytterligare ett problem är landstingens oförmåga att klara den panik som kan uppstå. Stora rubriker om SARS räckte för att smittskyddsläkarna skulle bli nedringda, trots att sjukdomen aldrig kom till Sverige. Vid en pandemi skulle trycket bli betydligt större. Arbetet med en nationell kriskommunikationsplan pågår, men det finns inga formella krav på landstingen att rapportera om sin beredskap. Inte heller någon ordentlig utvärdering av hur vårdcentralerna klarade SARS-larmet.

Diktaturer mörkar

Två forskarartiklar före sommaren hävdade att en pandemi kan stoppas vid källan. Sådana insatser är viktiga, och WHO måste få bättre möjligheter att stödja dem. Men diktaturer har redan visat att de gärna mörkar om sjukdomsutbrott. Sverige måste ha en beredskap för en situation där den tidiga begränsningen av smittan har misslyckats.

De nordiska länderna har mycket att vinna på att gå samman. Tillverkning av vacciner är ett sådant exempel. Svanen, symbolen för det nordiska samarbetet, kan vara en del av svaret på fågelinfluensan.

Snart lägger regeringen fram sin budgetproposition. Då borde det finns med ett beslut att starta en egen vaccinproduktion och inbjuda övriga nordiska länder att delta. Liksom att lära av Norge och Finland och öka lagren av de förebyggande medicinerna.

ME