Mejla

Daniel Swedin

Låt asyllagen gå i graven vid nyår

Publicerad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Sveriges hårda asyllag har gjort att kvinnor och barn fastnar i flyktingläger
Foto: Urban Andersson
Sveriges hårda asyllag har gjort att kvinnor och barn fastnar i flyktingläger

En i dag åttaårig pojke kom till Sverige från krigets Syrien för tre år sedan. Under flykten hade hans familj skilts åt och det var tillsammans med sin morbror pojken kom till vårt land. Här har han fått tillfälligt uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande, och hans föräldrar har sedan dess ansökt om att få återförenas med sin son i Sverige.

Både Migrationsverket och Migrationsdomstolen konstaterade att en återförening i detta fall bara kunde ske i vårt land, men sa ändå nej till föräldrarnas ansökan om att få komma till sitt barn. Att pojken bara har tillfälligt uppehållstillstånd och har släktingar i landet gör att några till år utan föräldrarna inte är så farligt, menade de två instanserna.

Nu ändras det.

En dom från högsta instans – Migrationsöverdomstolen – slår fast att ett nej till familjeåterförening strider mot både Europakonventionen och Barnkonventionen. Barnets familj får komma hit och enligt flera bedömare kan det leda till att fler flyktingfamiljer kan få återförenas i Sverige.

– Här väger barnets intresse av familjeåterförening tyngre. Europakonventionen – rätten till familjeliv, och barnkonventionen – barnens rätt till sina föräldrar, väger tyngre än statens intresse av att minska antalet asylsökande, säger Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer om domen till Aftonbladet.

Det undergräver i väsentliga delar den tillfälliga asyllag som trädde i kraft sommaren 2016. Här begränsades rätten till uppehållstillstånd, det blev svårare att få asyl av humanitära skäl. Dessutom inskränktes rätten till familjeåterförening.

I en utvärdering som Röda korset gjort visar det sig att lagen försvårar integrationen och ökar administration för Migrationsverket. De striktare bostads- och försörjningskraven har även de gjort det svårare att komma in i samhället. Att man inte får återförenas med sin familj innebär att kvinnor och barn tvingas stanna kvar i flyktingläger.

Dessutom är det inte lagen som gör att färre nu söker asyl. Det är snarare resultatet av ID-kontroller och stängda gränser, i Europa och mot länder utanför EU.

Vid årsskiftet löper lagen ut, men både socialdemokrater och moderater vill förlänga den.

Om lagen inte kan tillämpas är det bättre att låta den gå i graven. Så kan fler familjer få återförenas.

• Vill du ha våra texter direkt i ditt flöde? Klicka här och gilla Aftonbladet Ledare på Facebook!

Av: Daniel Swedin

Publicerad: