Mejla

Helle Klein

Goldstone ger offren en röst

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Adolf Fredriks flickkör sjöng Ack Värmeland och sånger jag kände igen från tiden då vi protesterade mot apartheid i Sydafrika. Advokatssamfundets prisceremoni för den världskände juristen

Richard Goldstone var vacker och brännande aktuell.

Goldstone fick i torsdags ”Stockholm human rights award” för sitt modiga arbete för internationell rätt. Rörd talade han om hur mycket Sverige betydde för honom då han som vit sydafrikan stred mot apartheid.

–?Ni gick i bräschen för anti-apartheidkampen. Många påstod att detta var tecken på antipatier mot landet Sydafrika men det handlade ju om motstånd mot apartheid. Jag känner igen resonemangen i dag när jag anklagas för att vara anti-Israel, sa Goldstone.

Inför ett auditorium av höga jurister och internationell diplomati med bland andra Hans Blix och Hans Corell på första parkett höll Richard Goldstone en lysande föreläsning om behovet av och möjligheten att hålla beslutsfattare ansvariga för krigsbrott.

Hans rapport om Gaza-kriget har fått Israeliska politiker att beskylla honom för antisemitism. President Perez betecknar Goldstone som ”en liten man som saknar sinne för rättvisa, en teknokrat utan verklig förståelse för rättskipning som är ute efter att skada Israel”.

–?Det handlar om att skjuta på budbäraren i stället för att ta till sig budskapet, konstaterade Christian Åhlund, generalsekreterare för Sveriges advokatsamfund.

–?Att Israels ledning skulle inta denna attityd var inte oväntat men att angreppen fått stå oemotsagda av EU är beklämmande, fortsatte han.

När FN:s generalförsamling i höstas behandlade rapporten och antog ett resolutionsförslag som fördömde Israels agerande lade EU och dess ordförande Sverige ned sin röst.

Det är bedrövligt. Med Goldstonerapporten sätts folkrätten äntligen i centrum för Mellanösternkonflikten. Straff-frihetens kultur kan inte längre tillåtas råda. Både Hamas och Israel måste utreda misstänkta brott.

De 1 400 palestinier som dödades under Gazakriget innebär 1 400 berättelser om söndertrasade familjer, totalförstörda hem, massarbetslöshet, fattigdom och hopplöshet. Goldstone ger offren en röst.

Utrikesminister Carl Bildt måste få EU och världssamfundet att lyssna och ställa de ansvariga krigsförbrytarna till svars.

Publisert:

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.

ÄMNEN I ARTIKELN