Somar Al Naher

Hyresgäster är inga kassakor

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Alla ska ha råd att bo bra till ett rimligt pris. Det var ett av målen med miljonprogrammen.

Men den idén blir allt mer avlägsen. Allt fler privata investerare köper upp lågt värderade bostäder och låter bli att upprusta dem. Eller så rustar de bostäderna så pass dyrt att hyresgästerna inte har råd att bo kvar. Oavsett vilket så håller miljonprogrammen att bli rena rama kassakon för investerarna.

Psykisk ohälsa

Förlorarna är hyresgästerna. Medan privata ägare skrattar hela vägen till banken tvingas hyresgäster som lever på marginalerna att flytta ut.

Enligt myndigheten Boverket som undersökt konsekvenserna av omfattande renoveringar så är det just de med lägst inkomst som flyttar i högre omfattning. Vilket i förlängningen spär på segregationen, menar Boverket.

I en nyligen publicerad artikel i den vetenskapliga tidskriften Environment and Planning A redovisar ett antal forskare de sociala och psykologiska konsekvenserna av omfattande renoveringar och hyreshöjningar.

De har intervjuat hyresgäster som utsatts för vad de kallar för "displacement pressure", alltså en slags utflyttningspress. En tydlig effekt är att processen påverkar hyresgästerna psykiskt negativt. Inte minst barnen blir lidande.

Kortsiktig lösning

De allmännyttiga bostadsföretagens branschorganisation, Sabo, ser flera skäl till det stora intresset från privat håll.

– Om man ska bygga nya bostäder i dag så är det långa ledtider och det är dyrt. Då är ett befintligt bestånd mer intressant, där det dessutom kan finnas en potential att gå in och renovera och få upp hyrorna, säger Chris Österlund på Sabo till Sveriges Radio.

Det är inte svårt att förstå varför kommuner, som upplever sig inte ha råd, att sälja till privata ägare. Men det är en kortsiktig lösning. På längre sikt påverkar det hela bostadsmarknaden och hur våra bostadsområden ser ut. Dessutom kan det bli dyrare för staten och kommunerna när höjda hyror måste kompenseras med höjningen av bostadsbidraget och ekonomiskt bistånd.

Miljonprogrammen är i stort behov av renoveringar men det får inte göras på så sätt att folk riskerar att hamna på gatan. Det var aldrig syftet med miljonprogrammen.

Publisert:

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.