Mejla

Ingvar Persson

Kvinnolöner är en skam för vårt land

Facket måste välja flera vägar

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Kvinnornas löner har stått i centrum för varje avtalsförhandling under 2000-talet. Det är inte så konstigt. Trots att lönediskriminering är olaglig tjänar kvinnor i genomsnitt mer än 4 000 kronor mindre än männen i månaden.

Skulle vi räkna på de löner man faktiskt får ut i slutet av månaden blir skillnaden ändå större. Hälften av kvinnorna i arbetaryrken jobbar - ofta ofrivillig - deltid.

Bortsett från ren diskriminering och effekter av familjepolitiken, som varken fack eller arbetsgivare äger, beror det framför allt på en sak. Kvinnor och män arbetar i olika branscher, och ju högre andelen kvinnor är desto lägre är den genomsnittliga inkomsten.

Den som vill göra något åt det ställs inför två problem, något inte minst LO fått erfara.

Lägsta lönerna

Kvinnors låga löner beror nämligen dels på att många kvinnodominerade branscher har de lägsta lönerna på arbetsmarknaden. Det gäller till exempel omsorgen och fastighetsskötseln.

Vi skulle kunna säga att många kvinnor är lågavlönade.

Men kvinnors låga löner beror också på att de på många delar av arbetsmarknaden får väldigt dåligt betalt för den utbildning och det ansvar de har. Man skulle kunna tala om att kvinnor, som undersköterskor och barnskötare, är felavlönade.

Olika metoder

I det första fallet är den effektivaste metoden att helt enkelt ställa krav på en låglönesatsning, till exempel genom att kräva en lönehöjning i kronor i stället för procent för de som tjänar minst. Precis det enades som bekant tolv LO-förbund om i förra veckan.

I det andra fallet måste man först peka ut vilka grupper som gjort sig förtjänta av ett extra påslag, och dessutom få alla andra att acceptera att just den gruppen ska få mer betalt i förhållande till andra. Det är förstås svårare. Ändå var det just det fackförbundet Kommunal ville se.

Fackliga organisationer ska företräda sina medlemmars perspektiv, det är självklart. Ändå finns också ett samhällsperspektiv, och det handlar om att löneskillnaden mellan kvinnor och män är en skam för ett samhälle som det svenska.

För att tvätta bort det måste både lågavlönade och felavlönade kvinnor få mycket bättre betalt. Och möjlighet att arbeta heltid.

Publisert:

LÄS VIDARE

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.