Spräng partibunkern

Publicerad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Partierna har allt färre medlemmar. Den just publicerade rapporten ”Mot medlemslösa partier”­ från Tankesmedjan Sektor3 visar att partierna på 30??år tappat fem av sex medlemmar. I dag är endast tre procent av Sveriges befolkning medlemmar av ett politiskt parti,­ mot nästan 20 procent 1979.

Vi lever i en allt mer individualiserad tid. På gott och ont. En ­individualisering som tar sig ­uttryck i frigörelse och mänskligt växande ska bejakas, en ­individualisering som tar sig uttryck i en trångsynt tänka på sig själv-mentalitet ska bekämpas.
 

Medborgarnas samhällsengagemang har inte minskat. Men intresset tar sig andra former än genom de politiska partierna. Spontana, genom Facebook mobiliserade, demonstrationer mot främlingsfientlighet dagarna efter Sverigedemokraternas intåg i riksdagen hösten 2010 samlade till exempel betydligt fler deltagare än Socialdemokraternas och Vänsterpartiets mödosamt hopsamlade 1 maj-demonstrationer i Stockholm eller Göteborg. Nätverksliknande flexibla rörelser attraherar i dag fler medborgare än formella, mer trögrörliga organisationer. Väljarnas partiidentifikation minskar.

I Sverige är partierna tänkta att utgöra länken mellan politiken (de valda församlingarna, samhällsinstitutionerna) och det ­politiska (medborgarnas värderingar, intressen och engagemang). När medborgarna vänder partierna ryggen riskerar det ­politiska att rivas isär från politiken och samhällsgemenskapen att luckras upp.
 

Partierna försöker kompensera sina bristande kontakter med medborgarna genom fokusgrupper och opinionsundersökningar. Det kan fungera på kort sikt, men löser inte partiernas problem att rekrytera medborgare att kandidera i val och ta plats i de beslutande församlingarna.

Problemen är särskilt stort för ett parti som Socialdemokraterna, format av industrisamhällets hierarkiska strukturer, där arbetare alltid röstade vänster och där partikulturen utvecklade slutenheten till en dygd.
 

Nu är samhället öppnare än någonsin, väljarna rörliga, auktoriteterna nedrivna. Ska socialdemokratin kunna möta medborgarna som ett folkrörelseparti måste tänkande i termer av ”det där tar vi internt” bannlysas. Partiet måste frimodigt finnas där väljarna finns och utan ängslan och under fria former våga ge en plattform åt de medborgare som på sitt eget sätt vill bidra till en mer jämlik och solidarisk värld.

Till Håkan Juholt och det nya ­socialdemokratiska ledarskapet blir därför budskapet: Spräng partibunkern – välkomna ut i??solen!

Ulf Bjereld

Publicerad:

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.